19.03.2024

ЕС дава окончателна зелена светлина на стратегията за критични суровини

Съветът на ЕС даде окончателното си одобрение за стратегия за осигуряване на устойчиви доставки на суровини, които са от решаващо значение за зеления преход, цифровите индустрии и отбранителните сектори, съобщава Euractiv.

Европа до голяма степен зависи от други страни за доставките на тези критични елементи, като литий за производство на батерии и редкоземни елементи, използвани в електрониката.

Одобреният Закон за критичните суровини (CRMA) е опит да се намали зависимостта на ЕС от тези трети страни, особено Китай, който е водещ фактор във веригите за доставки на много от тези елементи.

CRMA определя списък от 17 стратегически елемента, като кобалт и мед, както и разширен списък от 34 критични материала, който включва коксови въглища.

Амбициозни цели

Законодателството поставя амбициозни цели за доставка на стратегически елементи.

До 2030 г. годишното потребление на блока ще се състои от поне 10% местно добивани минерали, 40% елементи, преработени в рамките на ЕС, както и 25% от рециклирани материали. В същата времева линия нито една трета страна няма да доставя повече от 65% от годишното потребление на Европа на който и да е от ключовите материали.

Най-важното е, че законът определя срокове за оценка на проекти в рамките на ЕС. Проектите за добив трябва да преминат през процеса на издаване на разрешителни в рамките на 27 месеца, докато проектите за рециклиране и преработка трябва да получат разрешителните си в рамките на 15 месеца.

Големите компании, произвеждащи ключови технологии като батерии и генератори на възобновяема енергия, трябва да извършат оценка на риска на своите вериги за доставки, както и да разработят стратегии за смекчаване, за да се справят с възможни прекъсвания на доставките.

Стратегически партньорства

Миналата седмица председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви, че изпълнителната власт на ЕС отваря офис в столицата на Гренландия Нуук. В датската територия започва и програма на стойност 22,5 милиона евро за инвестиране в енергия и критични суровини.

Друго стратегическо партньорство беше подписано с Канада през 2021 г.

CRMA е част от индустриалния план на Зелената сделка, представен от комисар Тиери Бретон през февруари 2023 г. Политическо споразумение относно CRMA беше постигнато в Европейския парламент през ноември 2023 г.

Сега актът ще бъде предаден на председателя на Европейския парламент и на председателя на Съвета за техния подпис. След това ще бъде публикуван в Вестника на ЕС и ще влезе в сила 20 дни след това.