14.05.2024

ЕС прие 90% намаление на емисиите от камиони и автобуси до 2040 г.

Държавите-членки на ЕС в Европейския съвет обявиха вчера приемането на ново законодателство, засилващо стандартите за емисии за тежкотоварни превозни средства в ЕС, включително изискване за 90% намаление на емисиите на CO2 от тежкотоварни камиони и автобуси до 2040 г.

Съобщението на Съвета на ЕС бележи последната стъпка за вземане на решение към приемането на новия регламент след одобрението миналия месец на законодателството в Европейския парламент.

Нови цели за намаляване на емисиите

Приемането на законодателството следва първоначалното предложение на Европейската комисия през февруари 2023 г. за преразглеждане на стандартите за емисии на CO2 за тежкотоварни превозни средства (HDV). Камионите и автобусите представляват над 6% от общите емисии на парникови газове (ПГ) в ЕС и повече от 25% от емисиите на ПГ от автомобилния транспорт.

Комисията предложи ревизиите като част от своята пътна карта “Fit for 55” – стратегията на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове (ПГ) с 55% до 2030 г. в сравнение с нивата от 1990 г.

Новите правила имат за цел да осигурят нарастващо предлагане на нови превозни средства с нулеви емисии (ZEV) на пазара и да дадат дългосрочен сигнал за инвестиции в технологии с нулеви емисии и инфраструктура за презареждане и зареждане с гориво. Те запазват съществуващата цел за 2025 г., определена в момента за 15% намаление на емисиите за тежкотоварни камиони с тегло над 16 t.

Регламентът допълнително установява следните нови цели:

45% намаление на емисиите от 2030 г. (увеличени от 30%)
65% намаление на емисиите от 2035 г.
90% намаление на емисиите от 2040 г.

Тези цели ще се прилагат за средни камиони, тежкотоварни камиони с тегло над 7,5 t и автобуси.

Цели за нулеви емисии за градските автобуси

Новите правила въвеждат цел за 100% нулеви емисии за нови градски автобуси до 2035 г., с междинна цел от 90% за тази категория до 2030 г. Междуградските автобуси ще бъдат освободени от тази цел, тъй като ще се считат за автобуси за целите на измерването на намаляването на емисиите.

Предстои регламентът да бъде подписан и публикуван в Официален вестник на ЕС. Той ще влезе в сила 20 дни след публикуването му.

През 2027 г. ще бъдат прегледани ефективността и въздействието на новия регламент, посочват от Съвета. Комисията ще трябва да оцени и възможността за разработване на обща методология за оценка и докладване на емисиите на CO2 през целия жизнен цикъл на нови тежкотоварни превозни средства.