29.06.2024

Ефектът на кобрата: Измамена ли е Европа с вноса на биогорива от Азия?

Европейската индустрия за зелен петрол е загрижена за масивния и потенциално измамен внос на биогорива от Азия. Тази измама се състои от внос на така наречените „използвани биогорива от готварско масло“, които всъщност са биогорива, произведени от необработено палмово масло.

За това предупреждава в своя статия, публикувана в Euractiv, главният изпълнителен директор на Avril Жан-Филип Пуиг. Ето какво пише той:

Чували ли сте някога за ефекта на кобрата? Това е термин, използван от специалистите, за да опишат непредвидено икономическо явление, при което публична политика произвежда ефекти, които са точно обратни на това, за което е предназначена. Причината: опортюнистични реакции на икономическите играчи към новия механизъм.

Откъде идва това отровно име? По време на Британската империя Индия е гъмжала от кобри. Колониалната администрация, в полза на използването на икономически стимули, предлага награда за всеки, който донесе мъртви змии.

Първоначално мярката има успех и местното население проявява интерес към лова. След няколко месеца обаче броят на кобрите отново се увеличава рязко – мотивирани от наградата, мнозина жители започват да отглеждат отровните змии, за да търгуват с тях. В крайна сметка схемата с възнагражденията е прекратена, след което огромно количество кобри са били пуснати на свобода. Така се ражда „ефектът на кобрата“.

Бум на биогоривата

Днес кръговата икономика е абсолютна необходимост. Устойчивостта изисква от нас да гледаме на отпадъците като на съпътстващи продукти и да рециклираме всичко, което може да бъде рециклирано. Avril, подобно на много други компании, отдавна се е ангажирала с този подход. Тази нова икономическа ситуация обаче води до странични ефекти, които вече не можем да пренебрегваме.

Последният пример са използвани готварски масла. Маслото, събрано от ресторантите, се счита за въглеродно неутрално според европейските разпоредби, тъй като вече е било използвано за пържене. Следователно горивата, произведени от тази суровина, трябва да се насърчават. Това е разбираемо – това масло бе предназначено за отпадъци, а ние му даваме нов живот като източник на енергия.

Използваните масла се продават на много висока цена, тъй като правят възможно производството на горива, които на хартия са още по-устойчиви. И точно тук се крие „ефектът на кобрата“ – когато продажбата на използван продукт стане по-привлекателна от продажбата на необработен продукт, какъв е смисълът да се зачита нормалният му жизнен цикъл?

Фалшиво етикетирано палмово масло

Проблемът с маслата, идващи от Азия, е, че са фалшиво етикетирани като използвани. На всичкото отгоре вносът в Европа се е увеличил невероятно през последните месеци. Палмовото масло се маскира като отработено масло, така че да може да бъде зачетено към европейските и националните цели за възобновяема енергия.

Този механизъм прави възможно внасянето на неустойчиви суровини, които вече не искаме да използваме в Европа.

Кога европейските власти ще осъзнаят мащаба на проблема? Кога ще приложат защитни процедури за ограничаване на това икономическо и екологично бедствие?

Крайно време е Комисията, която ни каза, че разследва този въпрос от няколко месеца, да вземе конкретни мерки, за да сложи край на тази измама. Трябва също така да се спре двойното отчитане на използваните масла, което прави възможно постигането на целите за декарбонизация по изкуствен начин, като същевременно насърчава измамите. Целостта и надеждността на европейската политика в борбата срещу изменението на климата зависят от това.