20.05.2024

Ефектът на микроагресиите върху жените

Два пъти по-вероятно е жените да бъдат прекъснати, докато говорят, в сравнение с мъжете. Такова прекъсване може да се дължи на феноменът “менсплейнинг” и предположението, че жената не е запозната с темата, се свързва с неосъзнати предразсъдъци и сексизъм.

Също така два пъти е по-вероятно жените да получат коментари за емоционалното си състояние, а 1.5 пъти по-често се е случвало на жени техен колега да представи идеята им като своя. Нормализирането на сексистко поведение води до намаляване на представянето на служителите, чувството за принадлежност, психичното здраве и удовлетворението от работата.

Обект на микроагресии

Жените стават по-често от мъжете обект на микроагресии. От участници в проучване, направено в САЩ, 78% от жените посочват, че са станали обект на микроагресия на работното си място. Същото проучване показало, че за жените от африкански или азиатски произход е седем пъти по-вероятно да ги объркат с други колеги от същия пол и раса.

Микроагресиите са ежедневни вербални или поведенчески обиди, независимо дали са умишлени или несъзнателни, които създават усещането за враждебно, пренебрежително или негативно отношение към стигматизирани или културно маргинализирани групи. Доказано е, че микроагресиите са причина не само за психологически травми, но и водят до сериозни медицински проблеми в дългосрочен план, например депресия или високо кръвно налягане.

Микроагресиите са причина хората да се въздържат да предлагат нови идеи или да споделят опасения. Тогава се наблюдава феноменът „прикриване на автентичното си аз“.

Прикриване на част от идентичността

Цитираното по-горе проучване показва, че жените, които прикриват част от идентичността си са три пъти в по-голям риск от бърнаут и по-често обмислят да напуснат компанията. Резултатите сочат, че една трета от LGBTQ+ жените и половината от жените с увреждания предпочитат да не споделят мнението си свободно от притеснение, че може да ги възприемат като трудни за работа.

Една трета от жените от африкански произход променят начина, по който изглеждат, и начина, по който говорят, за да са сходни с останалите си колеги.

Частта „микро“ в микроагресията не означава, че тези действия не могат да имат големи въздействия. Те имат продължителен ефект, особено при жените.