21.03.2024

Започват да измерват непрекъснато дали има вредни емисии при работата на ТЕЦ “Бобов дол”

Стационарна станция ще измерва непрекъснато дали има вредни емисии при работата на ТЕЦ “Бобов дол”, съобщиха от регионалната екоинспекция, цитирана от БНР.

Досега това се правеше от мобилна станция четири пъти в годината за 15 денонощия.

Вече се търси подходяща площадка за ситуиране на стационарната станция. Комплексното разрешително на ТЕЦ “Бобов дол” е актуализирано с решение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда, с което е постановено ново условие – в срок от една година от влизането в сила, тоест до 5 юни 2024 година, притежателят на разрешителното да изгради една автоматична измервателна станция за мониторинг на качеството на атмосферния въздух на територията на община Бобов дол.

Така ще може във всеки един момент да се знае какво е състоянието на атмосферния въздух в района. Ще се измерват нивата на показателите серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици до 10 микрона и фини прахови частици до 2,5 микрона.

Много е замърсяването, няма какво да коментираме. Докарват лигнитни въглища, докарват трици, докарват слама, докарват всичко и мешаме и биомаса, това е. Всичко правим, биомаса горим”, каза Васил Васев, кмет на близкото Големо село.