22.05.2024

Зарядната инфраструктура за електромобили в Европа се нуждае от сериозен тласък

22 000 обществени станции за зарежданена електромобили. Това е колко трябва да се инсталират седмично, за да се постигне целта за намаляване на емисиите на CO2 от 55% за автомобили и микробуси до 2030 г. Но страните от ЕС изостават, като миналата година са инсталирани само 150 000.

Това пише в позиция в Euractiv Сигрид де Врис, генерален директор на Европейската асоциация на производителите на автомобили (ACEA), представляваща 15 големи европейски производители на автомобили, ванове, камиони и автобуси.

Стремежът към преминаване към електрически превозни средства (EV) е основна точка в стратегията на ЕС за декарбонизиране на автомобилния транспорт. С амбициозни цели за намаляване на емисиите на CO2 от автомобили и микробуси с 55% до 2030 г. и 100% до 2035 г., масовият преход към електрически превозни средства не е избор – това е задължително.

Обаче простото задаване на цели без приоритетно изграждане на станции за зареждане не е интелигентна стратегия за декарбонизация. Европа изостава значително в разгръщането на обществени станции за зареждане. Днес те са само около 630 000, много по-малко от 3,5 милиона, необходими до 2030 г. според оценката на Европейската комисия.

Тази цифра обаче е в долната граница, факт, признат от Комисията. По-реалистични прогнози предвиждат необходимостта от 8,8 милиона точки за зареждане до 2030 г.

Независимо от прогнозите, посланието е ясно – държавите-членки на ЕС разполагат с по-малко от десетилетие, за да постигнат амбициозните цели за декарбонизация, а изграждането на инфраструктура просто не поддържа темпото.

Инфраструктурата за зареждане има социално измерение

Настоящата инфраструктура за зареждане в ЕС е недостатъчна не само като мащаб, но и като разпространение. Много страни, особено в Централна и Източна Европа, са драстично недостатъчно обслужвани. Всъщност почти две трети от точките за зареждане в ЕС са съсредоточени само в три държави-членки – Холандия, Франция и Германия.

Този дисбаланс заплашва основополагащия принцип на ЕС за сближаване и рискува да създаде несъответствия в това как гражданите могат да участват и да се възползват от зеления преход. Непропорционалната концентрация в градски и заможни райони може също да доведе до значителен дисбаланс в нивата на приемане на електромобили в регионите, изостряйки социалните и икономически различия.

Европа трябва също така да свърши по-добра работа, като адаптира стратегиите за разгръщане на инфраструктура към местните условия и нужди. Инсталирането на нови станции за зареждане в претъпканите градски райони (където задръстванията са проблем и паркирането е в недостиг) изисква различен подход от електрифицирането на селските и отдалечените райони.

Настоящите данни недвусмислено показват, че регионите с най-висок дял на акумулаторни електрически автомобили по пътищата имат и най-голям брой точки за зареждане на 1000 жители и на 10 км път.

Броят на станциите не е единственият проблем

Всяка станция изисква не само пространство и оборудване, но и интеграция с електрическа мрежа, която никога не е била проектирана да поеме толкова концентриран товар. Обременяващите и продължителни правила за разрешителни и разрешения за планиране са основни пречки пред по-бързото инсталиране.

Същото важи и за капацитета на съществуващата електрическа мрежа. Съществените надстройки на мрежата са от съществено значение за разширяването на станциите за зареждане на електромобили и увеличаването на микса от възобновяема енергия, но това има цена – огромна инвестиция от 240 милиарда евро до 2030 г. Енергийните компании също трябва да се включат в прехода.

За щастие не започваме от нулата – изграждането на инфраструктура на точки за зареждане в ЕС се е увеличило шест пъти от 2017 г. насам. И което е важно, инсталирането на частни точки за зареждане у дома, логистични депа и места за паркиране в офиси също се увеличава.

И все пак мащабът на предизвикателството означава, че темпото на разполагане на обществени точки за зареждане трябва да се ускори, ако ЕС сериозно иска да превърне електромобилите в практическа реалност за всички европейци през следващите пет години.