27.03.2024

Земеделските министри настояват за отслабване на правилата срещу обезлесяването за фермерите в ЕС

Австрия и шест други държави-членки на ЕС се стремят да забавят прилагането на нов закон срещу обезлесяването в рамките на блока и да освободят дребните фермери от правилата, според документ, разпространен сред държавите-членки преди среща на министрите на земеделието от блока във вторник, предава Euractiv.

Прилагането на EUDR ще се отрази отрицателно върху устойчивите и дребномащабни селскостопански и горски практики в Европейския съюз, докато на трети страни е забранено само да внасят в ЕС“, гласи текстът.

Усилията, ръководени от Австрия и одобрени от Финландия, Италия, Полша, Словакия, Словения и Швеция, имат за цел да отслабят прилагането на регламента на ЕС срещу обезлесяването (EUDR) и да разхлабят изискванията за страните-членки на ЕС.

EUDR обхваща говеда, какао, кафе, палмово масло, соя, дървесина и много производни продукти, като шоколад и кожа, произведени извън и в ЕС.

Компаниите, които искат да пуснат своите продукти на пазара на блока, трябва да докажат, че те не идват от обезлесени или западнали земи след декември 2020 г., мярка, която ще стане задължителна за дребните фермери от 30 юни 2025 г.

Австрийската делегация твърди, че новите задължения ще поставят непропорционална административна тежест върху европейския селскостопански сектор. Виена също така предупреждава, че правилата могат да възпрепятстват развитието на биологичния сектор в ЕС, особено засягайки конвенционалните говедовъдни ферми, които искат да преминат към биологично производство, тъй като те ще изискват по-големи пасищни площи.

Такива зони, попадащи в дефиницията на EUDR, ще предизвикат ограничения и ще възпрепятстват устойчивото управление на пасища, насърчавайки биоразнообразието и хуманното отношение към животните“, се казва в документа.

Освен това коалицията от седем държави предупреди за драстично намаляване на производството на протеинови култури поради бюрокрацията, създадена от новите правила, особено за соята, подчертавайки, че това може да доведе до повече внос от страни извън ЕС.

Изискванията противоречат на предвидената инициатива на ЕС за засилване на отглеждането на протеинови култури, особено соя“, се казва в текста.

За да се справят с тези предизвикателства, държавите-членки изискват значително да удължат периода за прилагане на мерките и да освободят малките ферми в ЕС от новите правила за надлежна проверка, както и производителите в страни, където рискът от обезлесяване е нисък.

Като се имат предвид настоящите усилия за намаляване на бюрократичните тежести в законодателството на ЕС, важно е да се преоценят съществуващите системи за сертифициране и да се опростят колкото е възможно повече“, се казва още в документа.

Позицията не е официална

На хода за размиване на прилагането на EUDR се противопостави министърът на околната среда на Австрия Леоноре Гевеслер. В писмо, адресирано до еврокомисаря по околната среда Виргиниус Синкевичюс тя заявява, че бележката не представлява официална австрийска позиция, тъй като министерството на околната среда не е участвало в нейната подготовка.

Призоваваме ви да не обмисляте никакви целенасочени ревизии на договорената система“, пише Гевеслер.

Тя отбеляза, че обезлесяването и загубата на съхранение на въглерод също оказват влияние върху Австрия, като селското стопанство се превръща в един от най-негативно засегнатите сектори от тези предизвикателства.

Следователно регламентът също играе важна роля за приноса към опазването на климата“, добави Гевеслер.