05.06.2024

Зорница Русинова: България ще спечели много от влизането в еврозоната

Европейската зелена сделка е амбициозен проект на Европейския съюз, насочен към постигането на климатична неутралност до 2050 година. Тази амбициозна цел изисква мащабни промени във всички сектори на икономиката, включително енергетика, транспорт, индустрия селско стопанство и други. В България, като част от ЕС, тези промени поставят редица предизвикателства пред работната сила.

По темата разговаряхме със Зорница Русинова, Председател на икономически и социален съвет на Република България и бивш министър на труда и социалната политика. Тя ще бъде част от най-голямата среща на високо ниво за Зелената сделка Green Transition 2024, на която ESGnews.bg е ексклузивен медиен партньор.

Бившият социален министър посочи негативната демографска тенденция и големият процент българи, които не участват в пазара на труда, като най-големите предизвикателства пред работната сила у нас.

Г-жа Русинова подчерта важността на инвестициите в образование и иновации, които са от съществено значение за създаването на нови работни места и устойчиво икономическо развитие.

“Необходим е не само конкретен план, но и сериозен ангажимент от структурите, свързани с пазара на труда – Министерство на труда и социалната политика, Министерство на икономиката, Агенция по заетостта и т.н. Тук мерките, които могат да се предприемат, са няколко. Първата е да се установи какъв е профилът на хората извън системата – дали това са младежите, които нямат желание да работят, демотивирани са и нямат достатъчно умения да започнат работа; част от младите хора, които са от уязвими групи и нямат достъп до образование или младежи, които са получили добро образование, но все още не могат да намерят достатъчно мотивираща и финансово атрактивна работа. Има и още една група хора, тези в предпенсионна възраст, за които е трудно да се върнат на пазара на труда и за тях мерките трябва да са съвсем различни”, обясни г-жа Зорница Русинова.

Според нея влизането на страната ни в еврозоната е необходима стъпка, която ще има положително влияние.

“Единственият път, който България би могла да има, е пълноправното членство в еврозоната. Това ще доведе до по-добър икономически растеж. Притесненията на голяма част от институциите, бизнеса и гражданите са, че ние малко трудно ще отговорим на формалните критерии за влизане в еврозоната”, обясни г-жа Русинова.

“За страни като България това е важно, тъй като това е една предпоставка за по-добър финансов просперитет, но и за нас като малка държава е важно да останем свързани с останалата част от Европа. Влизането на България в еврозоната ще доведе до по-голяма предвидимост за инвеститорите, до повече работни места и по-добра икономика”, категоричен е бившият социален министър.

Как може да се насърчи заетостта и да се подобрят условията за труд, какви ще бъдат последиците от предстоящото влизане на България в еврозоната, очаква ли се повишение на цените на стоките и услугите?

Вижте целия разговор с г-жа Зорница Русинова във видеото!