23.04.2024

Избираме лидерите в ESG в четири категории

ESG ангажиментът става все по-важен в съвременния бизнес свят, а компаниите започват да осъзнават значението на устойчивото развитие и социалната отговорност. ESGnews.bg обяви през февруари своите първи ESG награди, с които ще отдаде заслуженото на тези, които се отличават в тази област. Кандидатстването в конкурса стартира на 1 март и ще продължи до 31 май.

Победителите ще бъдат отличени в четири основни категории

  • Устойчива стратегия

В категорията “Устойчива стратегия” ще оценим визията и подходът на компанията към устойчивостта, нейният интегриран подход, който включва цели и планове, насочени към балансирано въздействие върху околната среда, обществото и управлението на компанията. Основният фокус е върху иновативните и устойчиви практики, които допринасят за устойчиво развитие и растеж.

  • Устойчив лидер

Категорията “Устойчив лидер” ще открои лидерите, които водят с пример в областта на устойчивостта и които не само демонстрират ангажимент и визия в тази област, но и успешно прилагат устойчиви принципи в своето управление и взаимодействие със заинтересованите страни.

  • Устойчив инвеститор 

В категорията “Устойчив инвеститор” акцентът е върху ангажиментът и влиянието на инвеститорите в сферата на устойчивостта. Ще отличим инвеститори, които не само се стремят към финансов успех, но и интегрират екологични, социални и управленски фактори в своето инвестиционно решение. Те са пример за устойчив инвестиционен подход, който съчетава печалба с обществена полза и екологична отговорност.

  • Устойчиво управление на веригата на доставки

Категорията “Устойчиво управление на веригата на доставки” се фокусира върху усилията на компаниите за оптимизиране и усъвършенстване на веригата им на доставки. Тук се оценява интегрирането на устойчиви практики във всички аспекти на веригата на доставки – от производство и транспорт до дистрибуция и управление на отпадъците. Високо се ценят иновативните подходи, които допринасят за намаляване на екологичния отпечатък и за подобряване на обществената отговорност на компаниите.

ESGnews.bg призовава всички организации, които споделят ангажимента към устойчивото развитие и социалната отговорност, да се включат в тази важна инициатива и да споделят своите истории и постижения.

Вашата кандидатура можете да подадете ТУК. Срокът за кандидатстване в конкурса е до 31 май 2024 г. 

Награда на читателите на ESGnews.bg

Всяка година в конкурса ще бъде връчвана и награда на читателите на ESGnews.bg, за която ще се гласува в анкета на сайта. В първото издание на ESG наградите ще отличим компанията, събрала най-много гласове в допитването на тема “Най-добри практики в областта на рециклирането и устойчивото управление на отпадъците”.

Компаниите, желаещи да участват в анкетата, трябва да отговорят кратко на следните два въпроса, като отговорите трябва да бъдат изпратени до 30 април 2024 г. на newsroom@esgnews.bg:

  • Какви са вашите текущи и бъдещи инициативи за подобряване на вашия отпечатък върху околната среда чрез рециклиране и преработка на отпадъци?
  • Какви иновации или технологии прилагате за подобряване на ефективността на процесите за рециклиране?

Гласуването в анкетата на сайта ще се проведе от 15 май до 15 юни 2024 г.