09.04.2024

Изключително вредни затоплящи газове се внасят нелегално в Европа

Големи количества затоплящи климата хладилни газове от Китай и Турция се внасят нелегално в Европа, което подкопава глобалния пакт за постепенното им премахване, се казва в доклад на базираната в Лондон Агенция за разследване на околната среда (EIA).

Газовете са хидрофлуоровъглероди (HFC) – набор от химикали, използвани предимно за охлаждане в промишлеността и търговията на дребно, които не увреждат озоновия слой като други забранени хладилни агенти, но като парникови газове могат да бъдат няколко хиляди пъти по-мощни от въглеродния диоксид, пише Euractiv.

Въпреки ангажиментите за намаляване на употребата на HFC, правоприлагащите агенции в Европейския съюз се борят да следят незаконните пратки, влизащи през Турция, Русия или Украйна. Контрабандистите обаче прибягват до все по-сложни тактики, отбелязват от EIA след извършеното под прикритие разследване, продължило две години.

Все още е доста лесно да се намерят незаконни HFC на европейския пазар. Има признаци, че търговците адаптират методите си в опитите си да избягат от властите. Рискуват много, защото и парите са много“, казва Фин Уолравенс от EIA.

Постепенно намаляване

Като част от поправката от Кигали от 2016 г. към Протокола от Монреал, европейските и други индустриални страни се ангажират да намалят употребата на HFC с 85% от 2012 до 2036 г. За да се осъществи постепенното намаляване, на оторизираните производители и потребители на HFC се определят квоти, които се намаляват постепенно.

Но тъй като търсенето е все още силно, поетапното свиване е повишило цените, създавайки стимули за контрабандистите – много от които също са лицензирани търговци – да осигурят повече доставки, се казва в доклада.

Много по-лесно е, за който притежава лиценз, просто да надвиши квотата си. Това е изключително трудно да се докаже. Поетапното намаляване има за цел да направи HFC скъпи и да накара хората да мислят, че алтернативите са по-добри и по-рентабилни. С незаконната търговия обаче цялата система се разпада“, посочва Уолравенс.

Разследването на EIA от 2021 г. предполага, че незаконните HFC, внесени контрабандно в Европа, могат да възлизат на 20-30% от законно търгуваните обеми, което се равнява на до 30 милиона тона CO2. Новият доклад не предоставя преработена оценка, но Уолравенс казва, че коренни промени не са настъпили.

Китай е най-големият производител на HFC в света, с 39 оторизирани производители, получили лицензи, еквивалентни на 185 милиона тона CO2 през тази година. EIA отбелязва, че все пак азиатската страна издаде нови правила през декември за наказване на фирми, които превишават квотите си.

Дори когато са налични алтернативни продукти, налагането на поетапно премахване на химикалите е голямо предизвикателство, като някои правителства не могат или не желаят да предприемат мерки“, казва Иън Рей от университета в Мелбърн, който беше технически съветник при изработването на Монреалския протокол. “Винаги изглежда има търсене от клиенти, които са били доволни от стария продукт и не са склонни да преминат към новия, който може да бъде по-скъп“, добавя той.