01.04.2024

Изкуството да се благодари ‎

Изразяването на благодарност е малък жест с голямо значение. Това действие е запомнящо се и носи ползи и за двете страни. Признаването на приноса, който даден човек е имал за успеха на друг е микроутвърждение с голямо въздействие.

Изпращане на благодарствени съобщения

Да бъде изразена благодарност за отделеното време, за да бъде даден съвет или препоръка е важно, но подценявано действие. Повечето хора предпочитат да получават съобщение или мейл с кратко „благодаря“ вместо да бъде изпращана благодарствена картичка. Освен по-бързо и удобно, по този начин се щади природата.

При менторски отношения

Стив Далтън, авторът на книгата The 2-Hour Job Search, сподеря добрите и лоши практики при менторските двойки.

Менторите, получили обратна връзка от своите наставлявани, че техен съвет е бил полезен и е помогнат за благоприятното развитие на дадена ситуация, са оценили високо взаимоотношенията в менторската двойка. Тези, които са получили благодарност и са били убедени, че с времето и съветите си допринасят за успеха на наставляваните си, са били най-удовлетворени.

Лош опит са имали тези наставлявани, които са поискали обратна връзка, но така и не са я получили. Менторите, които внезапно са изгубили контакт и са спрели да отговарят на мейли и съобщения също са допринесли за неприятния опит от общуването. Също толкова лошо е и когато менторите дават съвет за конкретна ситуация, но наставляваните не го изпълняват или не споделят за развитието на събитията.

Нееднократен жест

За да бъдат поддържани отношения с човека, дал добър съвет или препоръка, добър подход е на всеки 4 до 6 седмици да се изпраща кратък мейл с благодарност за конкретния съвет. След това на получателя ще бъде приятно да чуе какво влияние е имал върху човека и как това ѝ/му е помогнало. Не на последно място, за да остане отворен диалогът, да бъде попитан за още съвети и след няколко седмици цикълът да се повтори.