25.05.2024

Изменението на климата може да доведе до доминация на медузите в океана

Изменението на климата поставя под натиск безброй морски животни, но медузите всъщност могат да се възползват от затоплянето на океанските води, предава Евронюз. Проучване на изследователи от германския институт Алфред Вегенер (AWI) разглежда осем различни вида арктически медузи. Те ги изложиха на покачващи се температури на водата, отдръпване на морския лед и други променящи се условия на околната среда чрез компютърни модели.

Учените установиха, че до втората половина на века седем от осемте вида могат да разширят местообитанията си към полюсите при тези условия. Симулациите показаха, че медузата с лъвска грива – една от най-големите жилещи медузи – може почти да утрои размера на сегашното си местообитание.

Само един вид, Sminthea arctica, ще претърпи незначително намаляване на местообитанието, тъй като ще трябва да се оттегли на по-голяма дълбочина, за да намери своя оптимален температурен диапазон.

„Тези резултати ясно показват колко драматично изменението на климата може да повлияе на екосистемите на Северния ледовит океан“, казва Дмитрий Пантюхин, докторант в AWI.

„Прогнозираното разширяване на местообитанията на медузите може да има огромно, лавинообразно въздействие върху цялата хранителна мрежа“, добавя той.

Изменението на климата може да означава океан, доминиран от медузи

Изследователите казват, че в бъдеще медузите и други желатинови зоопланктони може да са едни от малкото организми, които ще се възползват от изменението на климата. Проучванията потвърдиха, че морските организми, известни като книдарии, гребневици и пелагични ципести, могат да процъфтяват не само при повишаване на температурата на водата, но и когато има замърсяване с хранителни вещества или прекомерен улов.

Когато се комбинират, всички тези фактори могат да означават преминаване от разнообразна морска екосистема, доминирана от риба, към океан, пълен с медузи. Много изследователи вече предупреждават за предстоящо „желиране на океана“.

„Медузите играят важна роля в морската хранителна мрежа. Сега, когато изменението на климата поставя по-голям стрес върху морските организми, то често може да даде на желатинозния зоопланктон аванс пред техните конкуренти за храна, като рибата. Това от своя страна засяга цялата хранителна мрежа и в крайна сметка самите риби: много видове медузи се хранят с рибни ларви и яйца, което може да забави или предотврати възстановяването на рибните популации, които вече са подложени на натиск, които често също са обект на улов от хора“, обяснява Пантюхин.