09.07.2024

Има ли полза от обученията за многообразие?‎

Несъзнателното пристрастие е част от човешката природа. То се случва когато хората ‎правят бързи ‎оценки и формират мнение за хора и ситуации без да си дават сметка ‎за това. Несъзнателните ‎предразсъдъци на работното място може да повлияят ‎отрицателно на многообразието и ‎приобщаването на практиките за набиране, ‎наемане и повишение. ‎

Въпреки че всички хора имат някаква форма на несъзнателно пристрастие, ‎склонността към пристрастия от различни видове може да бъде смекчена. ‎

Повишаване на ‎осведомеността‎

Справянето с пристрастията започва с осъзнаване на тези пристрастия както ‎вътрешно, например чрез разпознаване на пристрастия в ‎себе си, така и външно, ‎каквито например са ‎организационните практики и индивидуални действия.

Когато пристрастията са наистина неосъзнати, борбата с тях започва с повишаване на ‎осведомеността за тяхното съществуване. След като хората осъзнаят тези ‎пристрастия, те трябва да се изправят срещу тях, а това им помага да идентифицират ‎грешките си.‎

Обучение за осведоменост по тази тема може да започне да вдъхновява промени в ‎поведението. ‎ Такъв тип обучение трябва да даде на служителите възможност да научат за ‎несъзнателните пристрастия, разпознаване на собствените им пристрастия и ‎справяне с тях при ежедневното вземане на решения.

Елиминиране на пристрастията

‎За да бъдат елиминирани несъзнателните пристрастия, е важно да се маркират ‎типовете пристрастия, които е вероятно да се случат на работното място. Чрез ‎осигуряване на подходящо обучение за информираност и въвеждане на процеси и ‎структури, ‎които идентифицират несъзнателни пристрастия, организациите могат да ‎направят положителни ‎стъпки за минимизирането им, тъй които те могат да повлияят ‎на всеки аспект на ‎организацията.‎

Ако не бъдат провеждани подобни обучения, това носи риск от неуспех да бъдат ‎ангажирани служителите и така те ще станат участници в обезсърчаващи ‎организационни процеси. Това може да ограничи въздействието на тези усилия.

Чрез етикетиране на възможните пристрастия и извеждането им на съзнателно ниво, ‎лидерите и служителите могат да осъзнаят по-добре как тези пристрастия влияят ‎върху вземането на решения, наемането, повишенията, възнагражденията и ‎организационната култура.

 

‎*Текстът е част от научен доклад „Неосъзнатите предразсъдъци – видове, ефекти, решения“, ‎който ще бъде публикуван в том 24 на‎ Годишник на Софийския университет „Св. Климент ‎Охридски“ – Стопански ‎факултет.‎