06.06.2024

Инвестициите в чиста енергия през 2024 г. изпреварват двойно тези за изкопаеми горива

Въпреки натиска върху финансирането, глобалните инвестиции в чиста енергия ще достигнат почти двойно повече от сумата, която отива за изкопаеми горива през 2024 г., подпомогнати от подобряването на веригите за доставки и по-ниските разходи за чисти технологии, според нов доклад на МАЕ.

Общите енергийни инвестиции в световен мащаб се очаква да надхвърлят 3 трилиона долара през 2024 г. за първи път, като около 2 трилиона долара ще отидат за чисти технологии – включително възобновяеми източници, електрически превозни средства, ядрена енергия, мрежи, съхранение, горива с ниски емисии, подобрения на ефективността и топлина помпи – според последното издание на годишния доклад на МАЕ за световните енергийни инвестиции.

Остатъкът, малко над 1 трилион долара, отива за въглища, газ и нефт. През 2023 г. комбинираните инвестиции във възобновяема енергия и мрежи за първи път изпревариха сумата, изразходвана за изкопаеми горива.

Дисбаланси в енергийните инвестиционни потоци

Новият доклад предупреждава, че все още има големи дисбаланси и недостатъци в енергийните инвестиционни потоци в много части на света. Той подчертава ниското ниво на разходи за чиста енергия в нововъзникващите и развиващите се икономики (извън Китай), което се очаква да надхвърли 300 милиарда долара за първи път – начело с Индия и Бразилия. И все пак, това представлява само около 15% от глобалните инвестиции в чиста енергия, далеч под необходимото за посрещане на нарастващото търсене на енергия в много от тези страни, където високата цена на капитала възпира развитието на нови проекти.

„Инвестициите в чиста енергия поставят нови рекорди дори при предизвикателни икономически условия, подчертавайки импулса зад новата глобална енергийна икономика. За всеки долар, отиващ днес за изкопаеми горива, почти два долара се инвестират в чиста енергия“, казва изпълнителният директор на МАЕ Фатих Бирол.

Нарастването на разходите за чиста енергия се основава на силна икономика, непрекъснато намаляване на разходите и съображения за енергийна сигурност. Но има и силен елемент от индустриалната политика, тъй като големите икономики се конкурират за предимство в нови вериги за доставка на чиста енергия. Трябва да се направи повече, за да се гарантира, че инвестициите достигат до местата, където са най-необходими, по-специално в развиващите се икономики, където днес силно липсва достъп до достъпна, устойчива и сигурна енергия”, добавя той.

Слънчевата енергия води трансформацията на енергийния сектор

Когато беше постигнато Парижкото споразумение през 2015 г., комбинираната инвестиция във възобновяеми енергийни източници и ядрена енергия за производство на електроенергия беше два пъти по-голяма от сумата, отиваща за енергия от изкопаеми горива. През 2024 г. това се очаква да нарасне до десет пъти повече, се подчертава в доклада, като слънчевата фотоволтаична енергия води трансформацията на енергийния сектор. Сега повече пари отиват в слънчева фотоволтаична енергия, отколкото всички други технологии за производство на електроенергия взети заедно. През 2024 г. инвестициите в слънчеви фотоволтаици се очаква да нараснат до 500 милиарда долара, тъй като падащите цени на модулите стимулират нови инвестиции.

Очаква се Китай да отчете най-големия дял от инвестициите в чиста енергия през 2024 г., достигайки приблизително 675 милиарда долара. Това е резултат от силното вътрешно търсене в три индустрии по-специално – слънчева енергия, литиеви батерии и електрически превозни средства. Следват Европа и Съединените щати с инвестиции в чиста енергия съответно от 370 милиарда и 315 милиарда долара. Само тези три големи икономики съставляват повече от две трети от глобалните инвестиции в чиста енергия, което подчертава различията в международните капиталови потоци в енергията.

Глобалните инвестиции в нефт и газ се очаква да достигнат 570 млрд. долара през 2024 г.

Глобалните инвестиции в нефт и газ се очаква нагоре по веригата да се увеличат със 7% през 2024 г., за да достигнат 570 милиарда долара, след подобно увеличение през 2023 г. Ръстът на разходите през 2023 г. и 2024 г. е предимно от национални петролни компании в Близкия изток и Азия. Докладът констатира, че инвестициите в нефт и газ през 2024 г. са в голяма степен съобразени с нивата на търсене, подразбиращи се през 2030 г. от днешните политически настройки, но много по-високи от прогнозираните в сценарии, които постигат национални или глобални цели за климата.

Инвестициите в чиста енергия от нефтени и газови компании достигнаха 30 милиарда долара през 2023 г., което представлява само 4% от общите капиталови разходи на индустрията, според доклада. Междувременно инвестициите във въглища продължават да растат, като през 2023 г. са одобрени повече от 50 гигавата енергия от въглища без намаляване на мощността, което е най-високото ниво от 2015 г. насам.

Мрежите и съхранението на електроенергия са значително ограничение за прехода към ВЕИ

В допълнение към икономическите предизвикателства, мрежите и съхранението на електроенергия са значително ограничение за прехода към чиста енергия. Но разходите за мрежи нарастват и се очаква да достигнат 400 милиарда долара през 2024 г., след като са били около 300 милиарда долара годишно между 2015 и 2021 г. Увеличението се дължи до голяма степен на нови политически инициативи и финансиране в Европа, Съединените щати, Китай и някои страни в Латинска Америка.

Инвестициите в съхранение на батерии се увеличават и се очаква да достигнат 54 милиарда долара през 2024 г., тъй като разходите спадат допълнително. И отново, тези разходи са силно концентрирани. За всеки долар, инвестиран в съхранение на батерии в развитите икономики и Китай, само един цент е инвестиран в други нововъзникващи и развиващи се икономики.