11.06.2024

Испания е далеч от целта за постигане на 70% събираемост на PET бутилки

Проучване на Eunomia Research and Consulting и Reloop разкрива значително несъответствие в отчетените в Испания спрямо действителните нива на събиране на пластмасови бутилки за напитки до три литра, съобщава esgnews.com.

Проучването установява, че действителният процент на събираемост в Испания е само 36%, далеч под отчетените по-рано 71%. Това несъответствие има сериозни последици за способността на Испания да изпълни задължителните си цели за рециклиране на пластмасови бутилки за напитки.

Държавите – членки трябва да постигнат 77% събираемост на тези бутилки до 2025 г.

Директивата на Европейския съюз за пластмаси за еднократна употреба изисква държавите-членки да постигнат 70% събираемост на тези бутилки до 2023 г. Резултатите от проучването на Eunomia предполагат, че е малко вероятно Испания да постигне тази цел.

Освен това директивата поставя още по-амбициозна цел от 77% до 2025 г. За постигане на тези цели проучването силно препоръчва прилагането на система за връщане на депозити (DRS).

„Нашето изследване ясно показва, че настоящите системи за събиране на отпадъци в Испания не отговарят на изискванията. Системата за връщане на депозити е доказано ефективна за увеличаване на събираемостта и е от съществено значение Испания да приеме този подход, за да постигне целите на ЕС”, казва Крис Шерингтън, ръководител на политиката за околната среда в Eunomia.

Позитивното въздействие на DRS в други страни

Проучването също така подчертава успеха на DRS в други страни, където е подобрило значително степента на рециклиране и е намалило отпадъците. При тези системи потребителите плащат малък депозит върху контейнерите за напитки, който се възстановява, когато контейнерът бъде върнат за рециклиране. Този основан на стимули подход е ефективен за стимулиране на по-високи нива на събираемост.

Докладът подчертава също и спешността на решаването на този проблем, тъй като неизпълнението на целите на ЕС може да доведе до правни и финансови последици за Испания. Той призовава политиците и заинтересованите страни от индустрията да си сътрудничат за прилагането на DRS и подобряването на инфраструктурата за рециклиране в страната.