30.04.2024

Какво губят екипите ако в тях няма принадлежност?‎

Принадлежността е усещането, което човек има, когато е на точното място. Културата на приобщаване включва създаване на среда, в която всеки се чувства добре ‎дошъл, уважаван и ценен.

Данните

Проучване на Deloittte, публикувано през декември 2023, изучава причините човек да не участва изцяло и да не дава всичко от себе си на работното място.

Усещане за липса на принадлежност е причината 73% от участвалите в проучването да не са активни на работното си място, а 53% споделят, че мислят, че това, което имат да кажат, ще накара другите да се чувстват не на място.

То показва още, че 76% чувстват, че не могат да бъдат автентично себе си, което ги спира да вземат активно участие. Ако хората не се ангажират напълно с работата си и не се чувстват сигурни да изразят несъгласие или да имат различна гледна точка, това вреди както на индивида, така и на организацията.

Усещането, че когато човек показва себе си напълно в професионална и лична светлина, това може да го/я ощети, води до „прикриване“. В проучването 56% са казали, че ангажираността им към организацията намалява заради натиск към „маскиране“.

Стратегии за увеличаване на принадлежността

Сред стратегиите за увеличаване на ангажираността на хората са мениджърите да разпределят задачите спрямо силните страни на членовете на екипа си. Освен това, когато имат принос към дадена задача, добре е да се признае постижението им, за да се придаде чувството на индивида за лична значимост. Когато усеща, че работата му/ѝ е значима, човек е по-склонен да допринася.

Намаляването на натиска за покриване, увеличаването на чувството за принадлежност на хората и насърчаването на техния ангажимент, могат да бъдат страхотни стратегии, за да може екипа да допринася повече, но никоя от тях не е лесна за изпълнение.

Един от начините е всеки член на екипа да получи роля, образно казано да си сложи “шапка“ и да мисли и споделя идеи чрез перспективата на ролята си. Така при дискутиране на нова идея, един може да мисли за краткосрочните ефекти, друг за дългосрочните, трети да се постави на мястото на клиента. Така се насърчава участието на всички и се дискутират различни гледни точки.