01.06.2024

Какво означава по-влажният климат на Европа за хидроенергията?

Горещият въздух задържа повече влага, което увеличава валежите и може да причини широко разпространени наводнения. Една трета от реките в Европа са преминали „висок“ праг на наводнения миналата година, според последния доклад на климатичната служба на ЕС Коперник.

В някои райони по-пълноводните реки подсилиха един възобновяем източник: водната енергия. Потенциалът за производство на водноелектрическа енергия от водноелектрически централи е над средния за голяма част от Европа за годината като цяло, казват от Коперник.

При тази форма на хидроенергия, част от реката се отклонява през канал или тръбопровод, за да завърти турбина и да генерира електричество.

Но дали една по-влажна Европа непременно води до повече водноелектрическа енергия? Ето какво казват експертите.

Ще бъде ли Европа по-влажна поради изменението на климата?

Първият важен въпрос е очаква ли се тенденцията за влажно време в Европа да продължи? Според учените по климата екстремните валежи се очаква да се увеличат с глобалното затопляне в по-голямата част от Европа, с изключение на Средиземноморието. Ще има повече валежи през северноевропейските зими и по-малко през средиземноморските лета.

Тази смесена картина се появи миналата година, като Испания, Португалия и Южна Франция бяха по-сухи от средното.

Увеличените валежи и наводненията са само една последица от объркването на водния цикъл. Суша, определена като „една на 500 години“, удари Европа през 2022 г., като попречи на производството на водноелектрическа енергия.

Нито една от двете крайности не е добра за водноелектрическите централи. Условията на нисък поток означават, че има твърде малко вода за генериране на достатъчно електричество, докато наводненията рискуват да повредят оборудването.

„Но в региони и сезони, където речният поток се увеличава умерено, тогава ще има увеличен потенциал за производство на водноелектрическа енергия“, обяснява ученият от Коперник Шон Хариган.

Така че това може да означава повече речна хидроенергия в части от Северозападна Европа – такава, която е по-пряко свързана с променливостта на климата.

Кои европейски страни разполагат с най-много хидроенергия?

Европейската мрежа от водноелектрически централи е доставила 637,23 тераватчаса (TWh) възобновяема енергия през 2023 г., според Международната хидроенергийна асоциация (IHA). Това е достатъчно, за да покрие около 163,4 милиона европейски домакинства.

Френските и португалските компании за комунални услуги Électricité de France (EDF) и Energias de Portugal (EDP) са „най-отгоре в списъка“ в Европа.

Обединеното пък кралство наскоро се ангажира да разработи повече помпено-акумулираща хидроенергия (PSH).

Технологията PSH е описана като най-голямата батерия в света. Тя изпомпва вода от долния източник към горния резервоар и я освобождава през турбина по време на високо търсене на електроенергия. И индустрията инвестира най-много надежди именно в тази технология.

„Най-големите предизвикателства за европейската мрежа са модернизацията на съществуващите централи и потенциалът за тяхното превръщане в помпено-акумулиращи съоръжения за подпомагане на управлението на гъвкава мрежа, захранвана от смес от водноелектрическа, вятърна и слънчева енергия“, казват от IHA.

Въпреки че има известен потенциал за отточните системи, от IHA смятат, че е назрял моментът за растеж на PSH. Австрия се счита за лидер в изграждането на тези водни батерии. В Албания норвежкият енергиен гигант Statkraft планира да разшири своя водноелектрически флот на каскадата на река Девол, като добави ново съоръжение за PSH.

Могат ли водноелектрическите централи да издържат на по-големи наводнения?

През август миналата година дни на проливен дъжд заляха водноелектрическата централа Браскерейдфос на голямата река Глама в Норвегия. Нейният бетонен язовир частично се срути, което доведе до допълнителни наводнения и изселването на около 5000 души надолу по течението на реката.

Все пак IHA твърди, че водната енергия е една от най-устойчивите на климата форми на електроенергия.

„На много места увеличеният воден поток може да се управлява по-добре чрез захранвана инфраструктура. Не само, че повечето съоръжения са останали здрави в продължение на много десетилетия, но повечето язовири са построени за контрол на наводнения и суша плюс напояване. Модернизацията е ключова, тъй като по-гъвкавото предприятие е по-устойчиво“, подчертават от IHA пред Евронюз.

Тъй като екстремните климатични условия се увеличават по изключително променлив начин в Европа, необходимите подобрения могат да варират между един и същи тип водноелектрически централи в различните страни.

„Съвременни технологии като дигитализация, подобрено прогнозиране и сателитен мониторинг, хибридизация и турбини с променлива скорост ще помогнат на сектора да се справи с екстремни метеорологични условия. Съоръженията, оборудвани с по-големи резервоари, способни да съхраняват значителни обеми вода, като резервоар и помпено-акумулираща хидроенергия, ще играят решаваща роля за смекчаване на ефекта от екстремни събития като суша и наводнения“, обясняват от IHA.

Как водноелектрическите централи могат да бъдат устойчиви?

Въпреки че може да има повече потенциал за „водни батерии“, особено в Северозападна Европа, не всички са убедени, че това е най-добрият път към чиста енергия.

Еколозите са загрижени за въздействието на новите язовири върху водните пътища на Европа, като посочват, че екосистемите, които те засягат, не са възобновяеми.

„Европа има най-разпокъсаните реки в света. И това е заради всички язовири, които са построени заради създаване на водноелектрическа енергия“, казва Клер Баферт, старши съветник по водната политика в WWF Европа.

За да подпомогне екологичните характеристики на водноелектрическите проекти, Hydropower Sustainability Alliance разработи глобална схема за сертифициране, с която индустрията може да се съобразява.

Плановете трябва да избягват например отрицателните въздействия върху биоразнообразието и да вземат предвид водоснабдяването.

Дори и най-добре обмислените планове обаче се проектират във все по-нестабилно бъдеще.

„Промените в климата оказват дълбоко въздействие върху водния цикъл. Въпреки че може да сме в състояние да ограничим или дори да обърнем някои смущения, ред промени може да са необратими – ние все още не разбираме напълно последствията от натиска върху водния цикъл“, посочва Шон Хариган от Коперник.