04.06.2024

Какво представлява Конференцията за изменението на климата в Бон и защо е важна?

Около 6000 делегати от 198 държави, предимно от национални делегации и групи на гражданското общество, се събират в Бон, за да участват в Конференцията за изменението на климата. Домакин на срещата от 3 до 13 юни е Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (UNFCCC). Голямата задача на конференцията е да се проправи пътя за важните решения, които трябва да бъдат взети в годишната конференция на ООН по въпросите за климата СОР29, която ще се проведе в Баку, Азърбайджан през ноември.

Обикновено в Бон страните договарят механизми за прилагане на споразуменията, направени на предишната COP. Те ще работят върху текстовете, преминавайки към проектозаключения, които след това се представят като официални препоръки на следващата COP.

Поради това сегашното председателство на COP от Азербайджан е представено от по-голяма делегация. Междуправителствени организации и агенции на ООН, както и представители на младежта, коренното население и индустрията също ще присъстват като наблюдатели, предава Евронюз.

Какво ще се решава на конференцията за климата в Бон?

Резултатите от тези преговори ще окажат силно влияние върху решенията, които ще бъдат взети на COP29 този ноември.

Въпросите за обсъждане в Бон тази година включват, наред с много други теми, финансиране на климата, национални планове за действие на държавите в областта на климата, осигуряване на справедлив преход от изкопаеми горива и национални планове за адаптиране.

Кои са някои от най-горещите теми за разговори?

Финансирането на климата отново е на фокус

Поставянето на нова цел за финансиране на климата от развитите към развиващите се страни ще бъде ключова задача на COP29 по-късно тази година.

На конференцията в Бон страните имат за задача да постигнат споразумения, които да служат на преговорите на конференцията на ООН за климата в Азербайджан. Това ще помогне да се стесни как може да изглежда целта за финансиране на климата след 2025 г. и междинните цели за разходи за неща като смекчаване, адаптиране и загуби и щети. Това също ще помогне да се определи под каква форма е това финансиране – грантове или заеми.

От Climate Action Network (CAN) казват, че ЕС трябва да предприеме ясни стъпки в Бон в подкрепа на амбициозно споразумение за финансиране на климата на COP29 като „основа за трансформиране на настоящата несправедлива финансова система“.

„ЕС трябва да бъде движеща сила за постигане на стабилна нова цел за финансиране на климата за периода след 2025 г., която да е в центъра на публичните финанси и да е базирана на нуждите, да е справедлива, и да отразява конкретните правни задължения на развитите страни“, казва Емилия Рунберг, координатор на политиката за развитие в CAN Europe.

Може ли да се постигне напредък по отношение на загубите и щетите в Бон?

В непосредствена близост до дискусиите относно финансирането на климата са решенията за финансиране на загуби и щети. Третата и последна сесия на Диалога от Глазгоу се очаква да се състои на конференцията в Бон.

Тази поредица от диалози беше организирана на COP26 в Глазгоу през 2022 г., за да се обсъдят договореностите за финансиране на дейности за предотвратяване, минимизиране и адресиране на загуби и щети, свързани с неблагоприятните въздействия от изменението на климата.

На COP28 миналата година Фондът за загуби и щети беше пуснат в действие. Решението беше противоречиво, тъй като предполага Световната банка да бъде домакин на фонда, а развитите страни нямат задължение да дават вноски.

За тази последна сесия от диалога в Бон обаче няма конкретни цели. Очаква се партиите и непартийните заинтересовани страни да продължат да говорят за фонда.

Национални планове за климата и постепенно премахване на изкопаемите горива

Вероятно най-голямото обещание, произтичащо от COP28, беше глобалното споразумение за преход от изкопаеми горива към възобновяеми източници и енергийна ефективност. В Дубай беше обявено „началото на края“, но сега идват преговорите, които трябва да направят това обещание реалност.

Държавите трябва да представят своите национално определени приноси (NDC) – ангажименти, които поемат за намаляване на своите емисии на парникови газове – в началото на следващата година. Бон е шанс за по-нататъшни дискусии относно интегрирането на ангажимента за изкопаеми горива на COP28 в тези ангажименти, преди те да бъдат финализирани.