11.03.2024

Как да бъде подкрепен човек от екипа, който се чувства изключен?‎

Отговорност на лидера е да създава приобщаваща работна среда, в която всеки член на екипа да има усещането, че може да се разкрие напълно и да споделя мислите и идеите си. Маскирането или прикриването се случва, когато хората се чувстват така, сякаш не могат да се покажат напълно като себе си – лично или професионално, те прикриват части от своята идентичност, за да се приспособяват към всеобщото мислене.

Лидерът трябва да работи активно, за да е сигурен, че работната атмосфера е такава, в която няма членове на екипа, които се чувстват изолирани или изключени.

Комуникацията е ключова

Създаването на среда, в която тимът има възможност да дискутира какво се смята за приемливо и неприемливо поведение, позволява да се обсъждат теми, иначе трудни за изговаряне. Такива срещи също са подходящи да се коментират ситуации на микроагресии, които са се случили в момент, неудобен да се реагира на момента. Това трябва да се случи скоро след инцидента и да се разясни, че шегата е била неуместна и не бива да се повтаря повече.

Без светлина на прожекторите

Ако човек от екипа се чувства изключен, важно е тя/той да не бъде поставян, образно казано, под светлината на прожекторите. Това може да го/я притесни и да я/го накара да се изолира още повече. Разговорът следва да бъде на четири очи, като отговорност на лидера е да разясни, че жертвата няма вина и че ще бъдат взети мерки, които ще бъдат проследени лично от лидера.

Когато се случи ситуация, в която някой се чувства изключен, реакциите му/ѝ най-често са или да се затвори в себе си и да се опита самостоятелно да се справи, или обратното, да реагира остро и бурно. Интровертите са по-аналитични и склонни да се фокусират върху дадена тема в детайл, докато екстровертите често говорят много и мислят на глас.

Важността на включването

Включването създава ангажираност на служителите и чувство за принадлежност. Когато служителите се чувстват включени, те изпитват чувство за принадлежност, което води до повишени положителни резултати от представянето и създава екипи за сътрудничество, които са иновативни и ангажиращи.

Създаването на наистина приобщаващо работно място изисква всеки да носи отговорност. Културата на приобщаване изисква лидерите да дават пример, като се отнасят с уважение към всички.