23.04.2024

Как Сингапур стана толкова зелен град?

Изменението на климата е глобално предизвикателство, което изисква глобално решение. Всяка държава трябва да изиграе своята роля за намаляване на глобалните концентрации на парникови газове и да се адаптира към въздействието на изменението на климата.

Сингапур е малка, гъсто населена островна нация, където 100% от населението е урбанизирано. Наречен „Град в градина“, Сингапур е един от най-зелените градове в света. Градът-държава няма никакви природни ресурси. Половината от водните запаси на нацията се внасят от съседна Малайзия, а останалата част се доставя от инсталации за обезсоляване, ефективно улавяне на дъждовна вода и рециклиране на отпадни води.

Също така, Сингапур е особено уязвим към колебанията в цените на световното предлагане на храни, тъй като внася 90% от храната си. Гориво също се внася за задоволяване на енергийните нужди, което прави алтернативната енергия национален приоритет.

Но зеленината в буквалния смисъл също е приоритет. Този оживен метрополис отдавна възприема национални инициативи за предотвратяване на изменението на климата. Ето защо не е изненадващо, че е въведен всеобхватен план, насочен към устойчиво бъдеще — Сингапурски зелен план 2030, който включва 5 стълба. Той очертава ясни и смели цели през следващите 10 години, които ще помогнат на нацията да се позиционира стратегически, за да постигне дългосрочния си стремеж за нулеви емисии до 2050 г.

Град сред природата

Ефектът на градския топлинен остров ще усложни затоплянето, причинено от изменението на климата. Поради тази причина до 2026 г. в Сингапур се очакват над 130 ха нови паркове и подобряване на около 170 ха съществуващи паркове с по-буйна растителност и естествени пейзажи.

В периода между 2020 – 2030г. се очаква да бъдат засадени още 1 милион дървета, което ще доведе до увеличаване на площта на парковете в Сингапур с над 50% и всяко домакинство ще бъде на 10 минути пешеходно разстояние от парк.

Устойчив начин на живот

Зеленият план също има за цел да намали отпадъците на нацията в депата на глава от населението с 20% на дневна база до 2026 г. и 30% на ден през 2030 г.

Сингапур има повече от 1180 зелени сгради. През 2005 г. градът-държава въвежда система за оценяване на всички сгради въз основа на тяхното въздействие върху околната среда и тяхната ефективност. Към днешна дата има повече от 1180 зелени сгради. Знакът се присъжда на четири нива – Certified, Gold, GoldPLUS и Platinum.

Възобновяемите енергийни източници и събирането на дъждовна вода също са станали стандарт за всички сгради в Сингапур, включително създадените от човека супердървета в градините край залива и музея ArtScience във формата на лотос наблизо.

По-чиста енергия 

Сингапур се насочва към по-чисти и екологични източници на енергия в своите сгради и транспортни системи. Планът е да продължи да увеличава разполагането на слънчеви панели на покриви, резервоари и други открити пространства, докато всяко превозно средство работи с по-чиста енергия до 2030 г. и проектира повече зелени сгради.

Електрическите автобуси ще съставляват половината от обществения автобусен парк до 2030, а съществуващите дизелови автобуси ще бъдат заменени с автобуси с по-чиста енергия до 2040 г.

Сингапур планира от 2025 г. да спре новите регистрации на дизелови автомобили и таксита. Предвиждат се и 60 000 точки за зареждане на EV в цялата страна до 2030 г. Също така всички нови леки превозни средства, мотокари и трактори на летище Changi ще бъдат електрически от 2025 г.

Планирано е и разширяване на железопътната мрежа до 360 км до началото на 2030 г, както и разширяване на мрежите от велосипедни пътеки до около 1300 км.

По отношение на морския транспорт се очаква всички нови пристанищни плавателни съдове да бъдат напълно електрически, да могат да използват биогорива B100 или да бъдат съвместими с нулеви горива от 2030 г.

Зелена икономика

За да помогне на бизнеса да приеме декарбонизацията, Съветът за икономическо развитие на Сингапур администрира безвъзмездна помощ за ефективно използване на ресурсите, докато Националната агенция по околна среда подкрепя компании с енергийно ефективни технологии – всичко това, за да насърчи използването на зелени възможности на работното място и извън него.

Устойчиво бъдеще

Последният от 5-те стълба е по отношение на сигурността на бреговете на Сингапур, доставките на храна и управлението на температурите. Нацията включва базирани на природата подобрения, за да задържи покачването на моретата и да управлява градската топлина.

Като малък ниско разположен град-държава с отворена икономика, Сингапур е особено уязвим от последиците от изменението на климата. Очаква се до 2100 г. температурата в Сингапур да се повиши с 1,4°C до 4,6°C, а морското равнище може да се покачи с до 1m. Интензивността и честотата на обилните валежи също е вероятно да се увеличат, а сухите сезони могат да станат още по-сухи.

Тъй като е ниско разположена островна държава, Сингапур е една от многото други, изложени на риск от въздействието на покачващите се води. Обилни валежи може да означават по-чести и интензивни наводнения в Сингапур. За да намали рисковете от наводнения, градът предприема действия, за да улови, пренасочи и задържи излишната вода. Това включва изграждане на резервоари за задържане на място, разширяване на дренажите и инсталиране на бариери срещу наводнения.

А що се отнася до храненето, Сингапур укрепва своята хранително-вкусова промишленост, за да посрещне 30% от местните хранителни нужди до 2030 г.