12.03.2024

Камелия Славейкова

За една компания е важно не само да отговаря на ESG условията, но и да прави нещо повече, да има допълнителен принос. Ключът към това са иновациите.“