15.03.2024

Качеството на въздуха в Европа се е подобрило през последните 20 години

Качеството на въздуха в Европа се е подобрило през последните 20 години, се твърди в ново изследване, цитирано от Евронюз.

Въпреки това по-голямата част от населението на Европа все още живее в райони, които надвишават препоръчаните от Световната здравна организация (СЗО) нива.

Екип, ръководен от Барселонския институт за глобално здравеопазване (ISGlobal), изчисли дневните нива на замърсяване в повече от 1400 региона в 35 европейски държави – област с около 543 милиона души – между 2003 г. и 2019 г.

Общите нива на суспендирани прахови частици (PM2,5 и PM10) и азотен диоксид (NO2) са намалели в повечето части на Европа през последните две десетилетия.

Замърсяването на въздуха все още надвишава указанията на СЗО

Изследователите обаче подчертават, че въпреки подобряването на качеството на въздуха, много хора все още живеят в условия на замърсяване на въздуха над препоръчаните от СЗО нива.

Проучването установи, че 98 процента от европейците все още живеят в райони с нездравословни нива на PM2,5. Повече от 250 000 преждевременни смъртни случая годишно в ЕС са свързани с това замърсяване с фини прахови частици, което води до сърдечни заболявания, инсулт и диабет.

Въпреки че смъртните случаи, свързани с фини прахови частици, са намалели с 41 процента между 2005 г. и 2021 г., Европейската агенция за околна среда казва, че държавите-членки трябва да продължат усилията за по-нататъшно намаляване на нивата.

80 процента от европейците живеят в райони с нездравословни нива на PM10 и около 86 процента живеят в райони с нездравословни нива на NO2.

Необходими са целенасочени усилия за справяне с нивата на PM2,5, особено в контекста на бързо нарастващите заплахи от изменението на климата в Европа“, казва Джао-Юе Чен, изследовател на ISGlobal и водещ автор на изследването.

Кои са най-замърсените места в Европа?

Въпреки оптимистичните новини за спад в замърсяването на въздуха през последните 20 години, в Европа все още има доста „горещи“ точки.

Нивата на замърсяване с прахови частици (PM2,5 и PM10) са най-високи в Северна Италия и Източна Европа. Северна Италия, заедно с някои райони на Западна Европа, като например в южната част на Обединеното кралство, Белгия и Холандия, също имат високи нива на NO2.

Най-значителните намаления на нивата на PM2,5 и PM10 бяха открити в Централна Европа, а за NO2 – в градските райони на Западна Европа.

Вреден цикъл

Авторите на проучването казват, че изменението на климата и замърсяването на въздуха се подхранват взаимно.

По-високите температури и по-силната слънчева светлина засилват образуването на озон чрез химични реакции. След това по-високите нива на озон ускоряват процесите, които образуват нови частици PM2,5.

Изменението на климата също така увеличава вероятността от горски пожари, които допринасят за повишени нива на PM2,5 и озон.

Това сложно взаимодействие създава вреден цикъл, подчертавайки спешната необходимост от едновременно справяне с изменението на климата и замърсяването на въздуха“, казва Джоан Балестър Кларамунт, изследовател на ISGlobal и старши автор на изследването.