08.06.2024

Кои европейски страни са водещи в рециклирането на дрехи?

Гледката на планини от стари дрехи, които завършват като гигантски сметища в страни с ниски доходи, е печално добре известна. Така беше доскоро и в Чехия. Сега страната е водеща в Европа в справянето с проблема, вместо да допринася за него, съобщава Евронюз.

Всяка година в Чехия се изхвърлят около 180 000 тона текстил, като само 3 до 4 процента попадат в кофите за смесени отпадъци. 39 000 тона са сортирани за рециклиране, докато неподлежащите на рециклиране възлизат на 75 000 тона.

Страната обаче има план да обнови настоящите си практики за управление на отпадъците. През декември миналата година Министерството на околната среда обяви планове за налагане на задължително събиране на текстилни отпадъци от 2025 г. В момента разделното събиране на текстилни отпадъци не е задължително, което означава, че много изхвърлени дрехи, които могат да бъдат повторно използвани или рециклирани, се озовават в депата.

Разделното събиране има за цел да приведе страната в съответствие с европейската директива за управление на отпадъците, според министъра на околната среда Петр Хладик. Той подчерта, че целта е да се гарантира, че повече текстил ще се рециклира, както и да се увеличи ефективността на усилията за рециклиране.

В момента все още много текстил се изхвърля в кофите за смесени отпадъци, което означава, че не може да бъде рециклиран. Стратегията включва създаване на събирателни пунктове в различни общини, за да се помогне на гражданите да изхвърлят по-добре своите текстилни отпадъци.

Чехия има около 10 000 пункта за събиране на текстил, но съществуващият Закон за отпадъците изисква само събиране, не и рециклиране. И новата схема се надява да установи повече пунктове за събиране на достъпни места като кметства или магазини, каквито вече има в страната с батерии и електрически отпадъци.

Кои страни от ЕС събират най-много текстилни отпадъци?

Страните от ЕС са генерирали приблизително 6,95 милиона тона текстилни отпадъци през 2020 г. – което е около 16 кг на човек. От тях 4,4 кг на човек са събрани разделно за повторна употреба и рециклиране, но огромните 11,6 кг се озовават в смесени битови отпадъци.

Основните източници на близо 7 милиона тона годишни текстилни отпадъци в ЕС са дрехи и предмети от бита (отпадъци след потреблението). Приблизително 4 до 9 процента от продуктите, пуснати на пазара, също се унищожават, преди изобщо да бъдат използвани – между 264 000 и 594 000 тона текстил всяка година.

В повече от половината държави от ЕС вече е задължително разделното събиране на текстил, но това обхваща предимно текстил за многократна употреба. Люксембург и Белгия имат най-висок процент на разделно събиране на текстил в блока, следвани плътно от Нидерландия и Австрия. Всяка държава има разнообразна система за събиране в села и градове. Никоя от тях обаче не събира повече от половината от своите текстилни отпадъци.

Европейската агенция по околна среда казва, че капацитетът за сортиране и рециклиране трябва да се увеличи или значително количество от тези отпадъци ще продължат или да се озовават в инсинератори и депа, или да бъдат изнасяни извън ЕС.