08.03.2024

Кои страни от ЕС са се ангажирали да декарбонизират енергията до 2035 г.?

Страните от ЕС, които представляват повече от 60 процента от енергийния сектор на блока, са се ангажирали да декарбонизират своите енергийни сектори до 2035 г. Нов анализ на групата за кампании Beyond Fossil Fuels установи, че 10 държави-членки са се ангажирали да премахнат изкопаемите горива до 2035 г. или по-рано. Четири държави – Австрия, Дания, Литва и Люксембург – са се ангажирали да заменят въглищата и газа с възобновяеми енергийни източници, съобщава euronews.com.

Окуражаващо е, че много европейски правителства споделят амбицията да въведат ерата без изкопаеми горива, като поемат ангажименти в енергийния сектор до 2035 г. Сега повече трябва да последват примера им“, казва Тара Конъли, активист в Beyond Fossil Fuels.

Международната агенция по енергетика (МАЕ) препоръчва 2035 г. като точка, в която европейските страни трябва да декарбонизират енергийните си сектори, за да се приведат в съответствие с целта от Парижкото споразумение за 1,5C.

Други три държави – Португалия, Швеция и Румъния – имат подобни ангажименти, но не се придържат към тази дата. Ако трябваше да изнесат целта си за декарбонизация до 2035 г., Beyond Fossil Fuels казва, че повече от 70 процента от капацитета за производство на енергия в ЕС ще бъде покрит от тези обещания.

Спазването на времевия хоризонт до 2035 г. е само част от задачата. Правителствата трябва да бъдат категорични в своя ангажимент да премахнат въглищата и газа и напълно да ги заменят с възобновяеми енергийни източници“, добавя Конъли.

Защо ангажиментите на някои държави са „неподходящи“?

Белгия, Франция, Германия, Гърция, Италия и Холандия допълват списъка от 10 страни, които са обещали да се декарбонизират до 2035 г. Но Beyond Fossil Fuels казва, че не са достатъчно ясни относно необходимостта от конкретно премахване на въглищата и газа в своите планове или разчитат на „неподходящи технологии за производство на електроенергия“.

От групата на кампанията казват, че не подкрепят разширяването на тези технологии поради редица причини, „включително отрицателно въздействие върху природата, прекомерни разходи или невъзможност за постигане на резултати в мащаб и навреме“.

Като пример Конъли посочва, че обемът биоенергия, който може да бъде устойчиво получен от нашите екосистеми, е ограничен – особено когато те вече са под натиск от биоразнообразието и климатичните кризи.

Изграждането на нови атомни електроцентрали е „невероятно скъпо“

Поради тази причина строителството непрекъснато се отлага след времевата рамка за постепенно премахване на изкопаемите горива. Технологията за улавяне и съхранение на въглерод (CCS) е обещавана повече от десетилетие, но все още не е доказана и не съществува в мащаб никъде в Европа.

И според групата на кампанията водородът, произведен от изкопаеми горива, е „невероятно въглеродно-интензивен и неефективен“ въпреки обещанията за намаляване на емисиите.

Консенсусът е, че наземната и покривната слънчева енергия, заедно с наземната и офшорната вятърна енергия, ще доставят най-много възобновяема електроенергия в една декарбонизирана европейска енергийна система“, заключава Конъли.