13.04.2024

Конференция на високо равнище в София ще популяризира Синята сделка

Конференция на високо равнище на тема „Интелигентно потребление на водни ресурси и Синя дипломация” ще се проведе на 16 април 2024 г. в София.

Събитието се организира от Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), в партньорство с Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК), Water Europe и Veolia.

Конференцията ще събере на едно място европейски и български заинтересовани страни, политици, представители на индустрията, организираното гражданско общество, академичните среди и представители на медиите.

Целта е да се популяризира необходимостта от Синята сделка на ЕС и стратегията за интелигентно потребление на водните ресурси на национално ниво и да се разкрият възможностите за ангажиране с местните заинтересовани страни, както и да се идентифицират пътища за „трансфер на знания”.

Значението на водата

Водата е от съществено значение за живота, околната среда и икономиката и като такава е общо благо, което не само трябва да бъде достъпно за всички, но най-важното, уважавано и защитено. Поради човешкото въздействие и изменението на климата, недостигът на вода се увеличава – в световен мащаб, както и в Европа, където водният „стрес“ засяга около 20% от територията и 30% от населението.

До 2050 г. съчетаването на наличните проблеми и съществуващите и назряващи конфликти, свързани с водата и климата, ще принудят приблизително един милиард души да мигрират. Недостигът на вода и свързаните с него напрежение и повсеместно въоръжаване представляват нарастваща заплаха за международния мир и стабилност. И все пак, водата може да се превърне в инструмент за мир и развитие – ако конкретните действия на Синя дипломация бъдат приложени бързо.

За да се изпълни конкретната и всеобхватна инициатива на „Синята сделка“, изпълнявана със средствата на „Синята дипломация“, ЕС трябва да мобилизира всички ресурси, и особено тези на ниво държава-членка, за да създаде работещ набор от технологични иновативни решения, които да са като източник за „трансфер на знания“ и споделяне на най-добри практики, които ще насърчат трансграничното сътрудничество по въпросите на водата.

България е богата на водни ресурси от всякакъв вид и има дългогодишни традиции в разумното и устойчиво управление на водите и в предлагането на решения. Географското ѝ  положение налага необходимостта от споделена отговорност за значимите водни басейни – като Черно море, Дунав, Струма, Места.

Участие в конференцията ще вземат председателят на УС на АИКБ Васил Велев, президентът на Конфедерацията на независимите синдикати в България Пламен Димитров. Ключов говорител по темата за Европейската Синя сделка ще бъде Пиетро Франческо Де Лотто, председател на Консултативната комисия за индустриални промени, ЕИСК и др.