13.06.2024

Корпорациите изостават в прехода към електромобили

Компаниите в Европа, които са в идеална позиция да преминат към електрически превозни средства, изостават от частните потребители за трета поредна година, според нов доклад на неправителствената организация Transport & Environment (T&E), предава Euractiv.

Анализът излиза по времето, в което Комисията стартира обществена консултация относно екологизирането на корпоративните автопаркове.

Според доклада шест от десет нови регистрации на автомобили в ЕС са служебни.

Корпоративните купувачи на автомобили, предимно лизингови компании, биха могли да изиграят голяма роля в прехода към нетна нула, като се има предвид непрекъснатото разрастване на автомобилния им парк, по-високата им покупателна способност в сравнение с частните купувачи и щедрите данъчни облекчения за служебни автомобили.

Вместо това, през 2023 г., европейските компании са имали по-ниско използване на превозни средства с нулеви емисии (ZEV) в сравнение с частните потребители (14,1% срещу 15,6%) за трета поредна година. Това важи с голяма сила за най-големите пазари в Европа – Франция и Германия, докато картината е по-смесена в други страни.

Докладът установява, че корпоративните автопаркове са най-големият източник на емисии, произвеждани от нови автомобили, тъй като те регистрират два пъти повече нови големи SUV от частните купувачи и годишно изминават два пъти повече километри.

Проблемът с хибридите

Освен това T&E открива, че компаниите регистрират повече хибриди, които окачествяват като „фалшиви електрически автомобили“. Комисията установи, че хибридите отделят 3,5 повече емисии на парникови газове, отколкото е официално декларирано, тъй като в реалния живот потребителите са по-склонни да използват бензиновия двигател на хибрида.

По-слабото използване на корпоративни ZEV се разглежда като пропусната възможност да се подкрепят производителите на автомобили в ЕС в прехода им към електрификация, тъй като компаниите предпочитат европейски марки автомобили.

Констатациите в доклада са особено подходящи в текущата обществена консултация относно екологизирането на корпоративните паркове. Въз основа на тази дискусия се очаква Европейската комисия да предложи нов регламент на ЕС.

T&E вярва, че всеки нов регламент трябва да включва обвързващи цели за ZEV за големи автопаркове (100 автомобила или повече) и лизингови компании.

„Индустрията вече има добре дефиниран път към целта за -100% CO2 през 2035 г. Следователно трябва внимателно да обмислим баланса между всяко предложение за допълнителни задължителни цели и състояние на благоприятни условия”, обявиха от Европейската асоциация на производителите на автомобили (ACEA).

Освен това ACEA подчерта необходимостта от станции за зареждане и фискални стимули за преминаване към електрически превозни средства:

„Tрябва да видим около 22 000 обществени точки за зареждане инсталирани седмично, за да постигнем целта за намаляване на CO2 от 55% за автомобили и ванове до 2030 г.“.

Индустриалният орган заключи, че регулаторите трябва да дадат приоритет на стимулирането на търсенето на електромобили пред задължителните цели.