14.03.2024

КРИБ се срещна с представители на мисията на Международния валутен фонд за България

Ръководителят на мисията на Международния валутен фонд за България Жан-Франсоа Дофен и членове на неговия екип проведоха среща на 14 март т.г. в централата на КРИБ с представители на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България.

От страна на МВФ участваха също така Джакомо Магистрети – икономист в МВФ и Иглика Василева – икономист в постоянното представителство на МВФ в България .

От страна на КРИБ участие в срещата взеха Георги Симеонов – председател на комитет „Данъци и право“ към УС на КРИБ и отговорен съдружник „Данъчна практика“ в Делойт България, арх. Любомир Станиславов – член на УС на КРИБ и изпълнителен директор на Аутомотив Клъстер България, Константин Стаменов – председател на комитет „Енергетика“ към КРИБ и председател на УС на БФИЕК,  Ивайло Найденов – член на комитет „Енергетика“ и изпълнителен директор на БФИЕК и Елица Пешева – програмен директор на КРИБ.

По време на срещата беше проведена задълбочена дискусия по теми като развитие на бизнес средата, привличане на големи инвеститори и политики за подобряване на производителността на българската икономика и пазара на труда.

Обсъдени бяха също така възможни предизвикателства и ефекти от приемане на еврото, като представителите на КРИБ подчертаха, че бизнесът настоява за бързото приемане на България в еврозоната и е напълно готов за това.

Бяха обменени мнения относно реформите и ефектите, свързани със Зеления преход, като бе сложен акцент върху енергийните пазари и върху произведството и потреблението на електроенергия.