23.05.2024

КСО 2024: Стратегии, стандарти и добри практики за нефинансово отчитане на бизнеса

Устойчивостта е в основата на стратегията на Европейския съюз (ЕС) за развитие на икономиката и бизнеса. През миналата година европейските власти окончателно одобриха новата директива за оповестяване на нефинансова информация, която от 2025 г. ще обхване големите предприятия, а от 2027 г. – и малките и средни предприятия в ЕС, кредитни институции, застрахователни компании.

Казуси, свързани с управлението на бизнесите през призмата на устойчивостта, как това се отразява върху конкурентоспособността и как практиките за корпоративна социална отговорност генерират стойност за организациите и околната среда бяха обсъдени по време на конференцията „Корпоративна социална отговорност 2024“, организирана от сп. Enterprise с подкрепата на CSR Advice Box.

Лекторите и участниците във форума представиха важни детайли от законодателството и доброволните стандарти за нефинансово отчитане, както и примери за изграждане на стратегии и прилагане на добри практики в сферата на устойчивостта от водещи компании от различни икономически сектори в България. Обсъдиха се аспектите на планирането на стратегиите, комуникациите, обучението, ангажирането на служители и общността и др.

Акценти от презентациите:

Саша Безуханова, основател на MOVE.BG и инициатор на Коалиция за Зелен Рестарт: В момента около 50% от горските масиви на планетата са унищожени или много тежко увредени. Близо 40% от местата, на които живеят хора, след около 20% няма да са подходящи за живот заради промените в биосоциалната еко система, повишаването на температурите и др. фактори. Очакванията са климатичните мигранти да достигнат 200 млн. души и това ще има огромно въздействие върху социалните системи.

Евгения Кючукова-Троанска и Георги Стоянов, Институт на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС): Евгения Кючукова-Троанска представи Директивата за отчитане на корпоративната устойчивост и нейния обхват, както и европейските стандарти за отчитане на устойчивостта за големите и за малките и средни предприятия, а Георги Стоянов представи аспектите на одита в ESG и етапите при планирането и изпълнението му, както и мерките за предотвратяване на т.нар. greenwashing.

Доц. д-р Марина Стефанова, CSR AdviceBox, заместник декан „Устойчиво развитие, подкрепа и ангажиране“, Стопански факултет, коментира трансформиращата роля на науката в преосмислянето на ролите и поведението на хората и бизнеса и създаването на стойност. С развитието на науката за устойчивостта се развиват и нови професии, сред които мениджър микрофинансиране, анализатор въздействие на инвестициите, анализатор на климатичните рискове, анализатор на зелената верига на доставките и др.

В рамките на втория панел на конференцията се проведе дискусия с участници Диляна Якова, Manager Regulatory Affairs and Sustainability, Philip Morris Bulgaria, Кремена Георгиева, Ръководител корпоративни комуникации и CSR, Кауфланд България, Елица Баракова, изпълнителен директор, фондация BCause. Модератор на дискусията беше Людмил Каравасилев, фондация BCause.

Кремена Георгиева, Ръководител корпоративни комуникации и CSR, Кауфланд България, коментира, че в рамките на търговската верига бизнес решенията се взимат през призмата на стратегията за корпоративна социална отговорност, а в инициативите са въвлечени всички служители и местните общности. Диляна Якова, Manager Regulatory Affairs and Sustainability, Philip Morris Bulgaria, представи програмата на компанията за рециклиране на устройствата и програмата, насочена към регионите с тютюнопроизводство, в подкрепа на тяхното трансформиране. Елица Баракова, изпълнителен директор, фондация BCause, даде примери за инициативи, подкрепяни от фондацията. По нейни думи организациите е най-важно да имат план и цели за развитие на КСО политиките, обобщи тя.

Стоян Цветков, Изпълнителен директор и член на УС на Инвестбанк АД, представи стратегията за устойчивост на банката с трите ѝ устойчиви стълба, съгласно която тя работи за преход към нисковъглеродна икономика, намаляване на вредните емисии и създаване на устойчиви портфейли.

Иван Янакиев, председател на УС и Мариана Петкова, член на УС, Българско дружество за връзки с обществеността(БДВО), коментираха темата как ESG се вписва в комуникационните стратегии на една компания. Двамата представиха принципите за разработка на стратегия за комуникации като неизменна част от цялостното бизнес планиране на корпорацията.

Цветелина Захариева, оперативен мениджър, Eviden, представи мерките за насърчаване на дарителството и доброволчеството на работното място, предприети от компанията, и ангажирането на служителите с каузи.

Йоан Георгиев и Никола Димитров, фондация ФЕБ, представиха е-платформата EthiCitizen за устойчиво потребление и етично гражданство. EthiCitizen предоставя интерактивно обучение по теми, свързани с устойчивостта. Платформата е предназначена за учебни заведения, отговорни компании, публични институции, като се фокусира върху навиците, пазаруването, поведението в офиса и т.н.