30.03.2024

Къде в Европа избирателите смятат изменението на климата за приоритет?

52 процента от европейските избиратели смятат, че борбата с изменението на климата е приоритет, а други 32 процента казват, че това е важно, но не е приоритет. 16 процента от респондентите са на мнение, че борбата с изменението на климата е второстепенен въпрос, според ексклузивно проучване на Евронюз и Ipsos.

В първото общоевропейско проучване от този вид преди европейските избори през юни 25 916 души в 18 държави бяха интервюирани по редица въпроси. Тези страни заедно представляват 96 процента от населението на ЕС.

Тъй като политиката в областта на климата се очертава да бъде един от ключовите дебати, анкетата хвърля малко светлина върху позицията на избирателите.

Къде в Европа избирателите виждат действията в областта на климата като приоритет?

В 18-те страни, включени в проучването, 52 процента от анкетираните смятат, че борбата с изменението на климата е приоритет. Разбиването на данните по отделни нации обаче разкрива по-сложна и разнообразна картина.

Дания (69 процента), Португалия (67 процента) и Швеция (62 процента) са страните, в които най-висок процент от хората виждат изменението на климата като приоритет. Други 23 процента в Дания, 28 процента в Португалия и 26 процента в Швеция смятат, че това е важно, но не и приоритет.

Полша, Чехия и Финландия имат най-нисък процент от анкетираните, които смятат, че изменението на климата е приоритет за ЕС. Малко над една трета от хората (34 процента) в тези три страни го виждат като приоритет.

Само в Полша има значителен брой – 35 процента – които смятат, че борбата с изменението на климата е второстепенен въпрос. Във всички други страни по-малко от една четвърт от хората са на това мнение.

Жените са малко по-склонни да заявят, че борбата с изменението на климата е приоритет – 55 процента в сравнение с 49 процента от мъжете.

Анкетата също така показва, че възрастта не е важен показател за гледната точка на хората относно действията в областта на климата. Около половината от хората във всички възрастови групи казаха, че този въпрос е приоритет, а приблизително една трета смятат, че е важен.

Има ли ЕС положително въздействие върху опазването на околната среда?

С наближаването на европейските избори мнозина правят равносметка на това как различните политики са трансформирали ЕС през последните пет години. Що се отнася до изменението на климата, забележителните нови закони донесоха големи промени с мерки, насочени към намаляване на емисиите с 55 процента до 2030 г.

Като цяло само 32 процента от избирателите смятат, че ЕС е имал положително въздействие върху опазването на околната среда през последните няколко години. Анкетираните в Румъния имат най-висок процент на одобрение, като почти половината (48 процента) казват, че ЕС е имал положително въздействие. Гласоподавателите в Португалия (47 процента) и Финландия (45 процента) са на подобно мнение.

В другия край на спектъра, само 23 процента от хората във Франция смятат, че ЕС има положително въздействие върху опазването на околната среда. 38 на сто са били неутрални по въпроса, а 39 на сто смятат, че ЕС е имал отрицателно въздействие – най-високият процент във всичките 18 държави.

В Нидерландия респондентите не са много по-уверени, като една четвърт от хората имат положително мнение за екологичните действия на ЕС.

Както Франция, така и Нидерландия бяха в епицентъра на неотдавнашните протести на фермерите в цяла Европа, с които селскостопанската индустрия се противопостави срещу различни разпоредби и политики.

Европейската зелена сделка е един от най-спорните въпроси за тези протестиращи, които казват, че ограничава бизнеса им и прави продуктите им по-скъпи от вноса извън ЕС.