07.06.2024

Летище София постигна Ниво 4 на акредитация за намаляване на въглеродните емисии

СОФ Кънект, операторът на летище София, вече е сертифициран с Ниво 4 по програмата за акредитация за управление и намаляване на въглеродните емисии на летищата. Летище София е първото в България с акредитация Airport Carbon Accredited Level IV – Transformation, която имат само още 8 летища в Европа (новото летище на Истанбул; Парижките – Шарл де Гол, Бурже и Орли; Марсилия; Цюрих; Лондон-Лутън и Базел).

Акредитацията се определя от европейската асоциация на летищата ACI EUROPE, като най-високата оценка е Ниво 5 на акредитацията.

“Устойчивото развитие е най-важният приоритет за СОФ Кънект. Тази оценка потвърждава ангажимента на компанията към изпълнението на ЕSG стратегията и намаляването на въглеродния отпечатък в съответствие с глобалните климатични цели. Високата акредитация е резултат от целенасочените усилия и ангажираност на целия екип на летище София и демонстрира нашата решимост да постигнем пълна въглеродна неутралност до 2036 г.“, заяви Хесус Кабайеро, главен изпълнителен директор на СОФ Кънект.

Помощ от Мюнхен

Компанията успява да постигне тази акредитацията с важния принос на международното летище Мюнхен. Той се изразява в направените изчисления на емисиите от дейността на летището и неговите партньори, на потенциала от мерки за намаляване на въглеродните емисии и траектория за пълна декарбонизация, а също и за адаптирането към изискванията на Ниво 4, както и изготвянето на планове за управление на въглеродните емисии и за партньорство със заинтересованите страни.

„Горди сме с най-новото постижение на СОФ Кънект. Бихме искали да благодарим на Хесус Кабайеро за неговата визия и стремеж да превърне летище София в едно чудесно летище, както и на екипа за непрестанния му ангажимент към тази цел“, коментира Лоренцо Ди Лорето, изпълнителен директор на международно летище Мюнхен.

Цели за устойчиво развитие на СОФ Кънект

Стратегическият план на СОФ Кънект включва пълна декарбонизация с 15% компенсации до 2036 г. Летището реализира няколко важни инициативи за постигане на тази цел, закупувайки 34 електрически автомобила и няколко хибридни, участвайки в програма за въглеродни компенсации за свеждане до нула на емисиите от автотранспорта и планирайки изграждането на собствени и на публичнодостъпни зарядни станции за електрически автомобили.

Компанията инвестира над 14 милиона евро за дигитализиране на процесите на летището, което е част от ESG стратегията ѝ. Основните цели в плана за намаляване на емисиите на летище София включват и изграждането на соларна електроцентрала с капацитет от 20 мегавата с батерии за съхранение на произведената енергия. Тя се очаква да бъде завършена до 2035 г. и ще покрива значителна част от енергийните потребности на летището.