06.05.2024

Майсторството да се поставят цели

Целите създават психологическа връзка между настоящето и бъдещото „аз“ на човека. Поставянето на цели дава усещането, че човек води смислен и удовлетворяващ живот. Сред доказаните ползи от поставяне на цели е повишено самочувствие и усещане за контрол над случващото се. Предизвикателните цели давят фокус и устременост и позволяват справяне с разсейващите фактори.

Не всички цели, обаче, са еднакви. Стремежът към постигане на различни цели изисква различен подход.

Видове цели

Персоналните цели дават силна мотивация и правят малките ежедневни неприятности, с които всеки човек се сблъсква в живота си, по-маловажни. Поставянето на приоритети и акцент върху важните неща е с растяща важност.

Стремежът към постижения е за дългосрочни цели, свързани с постигане на майсторство в дадена област. Такива цели могат да бъдат получаване на университетска диплома или специализиране в определена тема. Други лични стремежи към постижения могат да бъдат успешно завършване на маратон.

Друга група цели са стремежите за принадлежност. Такива социални цели могат да бъдат включване към значима група или получаване на признание от общество, от което човек е част.

Стремежът към власт има връзка с достигането на лидерски позиции и амбицията за изкачване в йерархията в компанията.

Бариери пред постигането им

Всеки човек има приоритизация на целите, тъй като винаги едни цели са по-спешни от други. Някои изискват спешно внимание, а други са по-дългосрочни и по тях не се работи ежедневно. Точно тогава спешното има тенденцията да измества важното. По-често човек избира да се занимае първо със задачите с по-малко реално значение, но по-голяма привидна спешност. Трябва да се има предвид, че изпълнението на важните приоритети е по-вероятно да има по-високи ползи от малките, но привидно спешни проблеми, които възникват всеки ден.

Друга бариера пред постигането на целите е липсата на знание как да се подходи към темата и да се започне с изпълнението на целта. Загубата на мотивация също вреди много, особено при дългосрочните цели, за които прогресът се случва бавно и трудно.

Перфекционизмът е друга потенциална бариера за някои хора, особено тези, които си поставят много висока летва за целите, които очакват да постигнат и колко бързо очакват да ги постигнат.‎ В такива случаи се поставя ненужно голям фокус върху това, което се е объркало вместо да се празнуват достигнатите малки постижения по пътя към целта.

Преодоляването на бариерите, които органичават, води до по-голяма вероятност по-бързо поставените цели да бъдат постигнати.