09.03.2024

Меката зима в Европа остави запасите от газ на рекордно високо ниво

Европа е на път да завърши зимата с рекордно количество газ в хранилищата, което върна цените на фючърсите до нивата отпреди кризата, след като се вземе предвид инфлацията, предава Euractiv. Ситуацията с доставките се промени отпреди две години, когато имаше сериозно притеснение сред търговци и политици за възможен недостиг на газ след нахлуването на Русия в Украйна.

Съоръженията за съхранение в Европейския съюз и Обединеното кралство бяха пълни с 62% на 5 март в сравнение със средно пълни 41% на същата дата между 2011 г. и 2020 г. Запасите възлизат на 707 тераватчаса (TWh), което е с 277 TWh (+64% или +2,14 стандартни отклонения) над предходната десетгодишна сезонна средна стойност.

Излишъкът е набъбнал от 167 TWh (+18% или +1,70 стандартни отклонения) в началото на зимния отоплителен сезон на 1 октомври.

Зима 2023/24 се характеризира предимно със силна положителна северноатлантическа осцилация, насочваща силни западни ветрове от другата страна на Атлантика към Северозападна Европа. Разликите в налягането между зоната с ниско налягане на Гренландия и Исландия и зоната с високо налягане на Бермудите и Азорските острови са по-големи от нормалното, ускорявайки топлия и влажен въздух към Северозападна Европа.

Резултатът е по-високи температури и скорост на вятъра от средните, което води до намаляване търсенето на отопление и в същото време повишава генерирането на вятър, създавайки двойно намаляване на потреблението на газ.

Досега тази зима търсенето на отопление е с 14% под дългосрочната средна стойност в Лондон и с 25% под средното във Франкфурт в Германия.

Зимата е на път да завърши със запаси около 664 TWh, поставяйки рекорд и надминавайки предишни върхове от 629 TWh в края на зимата 2022/23 и 609 TWh в края на зимата 2019/20.

Цените бележат стабилен спад

Това е втората поред мека зима в региона. Но Европа освен късмета си реагира и доста прагматично на благоприятните условия. Високите цени и правителствените политики за намаляване на потреблението на газ и електричество изиграха роля за предотвратяване на недостига, а последващите меки зими имаха значение за осигуряване на енергийни доставки.

От октомври 2023 г. цените на фючърсите спаднаха стабилно, за да насърчат повече потребление и да ограничат натрупването на излишни запаси. Коригираните спрямо инфлацията фючърсни цени за предния месец паднаха до средно само 26 евро (28,40 долара) за мегаватчас през февруари от 46 евро през октомври 2023 г. и рекордните 245 евро през август 2022 г.

Цените за първия месец от годината пък се върнаха близо до средната стойност за десет години преди кризата между 2011 г. и 2020 г. от 23 евро в реално изражение. По-ниските цени в крайна сметка би трябвало да насърчат енергоемките производствени индустрии, които не работеха през 2022 и 2023 г., да започнат отново да функционират.

Големите индустриални потребители най-вече хеджират закупуването на газ на предварителния пазар, където цените за година напред са паднали до средно около 30-31 евро за мегаватчас досега през 2024 г.

Цените за една година напред не са много по-високи от средните стойности преди кризата за 2011-2020 г. от 26 евро след коригиране спрямо основната инфлация.

Ще отнеме повече време, докато спадът в разходите на едро се филтрира до цените на дребно за газ и електричество, но домакинствата и малките предприятия трябва да видят спад на цените преди зимата на 2024/25 г.