09.03.2024

Микропластмасата повишава риска от инсулт и инфаркт

Лекари предупредиха за потенциално животозастрашаващи ефекти от пластмасовото замърсяване, след като откриха значително повишен риск от инсулт, инфаркт и ранна смърт при хора, чиито кръвоносни съдове са били замърсени с микроскопична пластмаса, предава Гардиън.

Изследователи в Неапол изследвали мастни плаки, отстранени от кръвоносните съдове на пациенти с артериално заболяване и установяват, че повече от половината имат отлагания, замърсени с малки частици от полиетилен или поливинилхлорид (PVC).

Тези, чиито плаки съдържат микропластмаса или нанопластмаса, са имали почти пет пъти по-голяма вероятност да получат инсулт, инфаркт или смърт от каквато и да е причина през следващите 34 месеца, в сравнение с тези, чиито плаки са били свободни от пластмасово замърсяване.

Констатациите не доказват, че пластмасовите частици причиняват инсулти и инфаркти – хората, които са по-изложени на замърсяването, може да са изложени на по-голям риск по други причини – но изследвания върху животински и човешки клетки предполагат, че частиците може да имат своята негативна роля.

Нашите данни ще повлияят драстично на сърдечно-съдовото здраве, ако бъдат потвърдени, защото сме беззащитни срещу пластмасовото замърсяване“, каза д-р Рафаеле Марфела, първи автор на изследването в Университета на Кампания Луиджи Ванвители в Неапол. “Единствената защита, с която разполагаме днес, е превенцията чрез намаляване на производството на пластмаса“, добавя той.

Тъй като замърсяването с пластмаса е повсеместно и обхваща цялата планета, Марфела казва, че дори ако обществото успее в мащабната задача да намали замърсяването с пластмаса, ползите за здравето от почистването няма да се усетят с години.

Увеличаване на инсултите и инфарктите при пациенти, които обикновено се считат за нискорискови

Лекарите започват изследването, след като забелязват увеличаване на инсултите и инфарктите при пациенти, които обикновено се считат за нискорискови. Големият въпрос пред Марфела и колегите му е дали замърсяването с пластмаса може да е свързано с увреждане на кръвоносните съдове на хората чрез предизвикване на възпаление.

Лекарите описват как са анализирали мастни плаки, отстранени от 304 пациента с атеросклероза, засягаща каротидните артерии. Каротидните артерии са основните кръвоносни съдове, които доставят кръв към врата, лицето и мозъка. Заболяването причинява натрупване на плака в артериите, което значително повишава риска от инсулт. Плаките могат да бъдат отстранени чрез процедура, наречена каротидна ендартеректомия.

Лабораторните тестове на извлечените плаки разкриха полиетилен при 150 пациенти и поливинилхлорид при 31, заедно с признаци на възпаление. При изследване под електронен микроскоп учените са забелязали назъбени чужди частици в мастните отлагания, повечето по-малки от хилядна от милиметъра в диаметър.

Лекарите са проследили 257 от пациентите средно за 34 месеца след отстраняване на каротидните плаки. Тези, чиито плаки са имали пластмасови частици, са имали 4,5 пъти по-голяма вероятност да получат инсулт или инфаркт или да умрат по каквато и да е причина, отколкото тези, чиито плаки са били свободни от пластмасово замърсяване.

Марфела каза, че откриването на пластмаса в плаките е „изненадващо“ и че вероятният ефект върху сърдечно-съдовото здраве е „притеснителен“.

Констатациите могат да обяснят това, което лекарите наричат „остатъчен сърдечно-съдов риск“, казва той, като освен това посочва, че 20-30% от пациентите, които са били лекувани за често срещани рискови фактори, като високо кръвно налягане и диабет, все още получават инфаркти и инсулти.

Необходима е допълнителна работа, за да се потвърди дали пластмасовото замърсяване играе роля при инсулти и инфаркти, но Марфела призова за по-голяма осведоменост за потенциалната заплаха.

Хората трябва да осъзнаят рисковете, които поемаме с начина си на живот. Надявам се, че тревожното съобщение от нашето проучване ще повиши съзнанието на гражданите, особено на правителствата, най-накрая да осъзнаят важността на здравето на нашата планета“, заяви той.