02.04.2024

Може ли най-замърсеното място в Западна Европа да достигне нетна нула до 2050 г.?

Азотният диоксид, озонът и вдишваните прахови частици (PM) – особено PM10 и PM2,5 – са сред най-вредните продукти в атмосферата. Те причиняват сериозни рискове за здравето на повече от 16 милиона италианци, живеещи в долината на река По, пише euronews.com.

Според набори от данни, публикувани от Европейската агенция по околна среда (ЕАОС), Италия е имала 11 282 преждевременни смъртни случая поради излагане на азотен диоксид през 2021 г., най-високият в Европа. Ракът е и втората водеща причина за смърт в страната, като ракът на белите дробове представлява най-големият брой смъртни случаи при мъжете и жените.

Въпреки че северът е икономически по-богат, там има по-малко пушачи и по-малко хора с наднормено тегло от юга на страната, а регионът По показва по-висока смъртност от рак, подчертава доклад на университета в Болоня.

Всички проучвания заявяват по ясен и недвусмислен начин, че има пряка връзка между живота в силно замърсен район и високите рискове от влошаване на здравето“, казва професор Синьорели, президент на Асоциацията на училищата по обществено здраве в Европейския регион (ASPHER).

Долината По е едно от най-замърсените места в Европа по отношение на качеството на въздуха

Големи градове като Милано в Ломбардия и Торино в Пиемонт страдат от тежки замърсители от трафика и вътрешно отопление от изгаряне на дърва, както и индустрии като земеделие, инженерство и керамика.

Градските центрове са особено изложени на риск, като град Кремона в региона на Ломбардия има четвъртата най-висока концентрация на PM2,5 в Европа според EEA. Градове като Верона, Падуа и Виченца също показват увеличение на PM2.5 между 2018 и 2022 г., установи доклад на Европейската мрежа за журналистика на данни.

Географията, която позволи на Италия да индустриализира своя север, е същата, която причини влошаването на качеството на въздуха. Неговите равнини осигуряват 35 процента от селскостопанската продукция на страната и са дом на фабрики, произвеждащи керемиди и тухли.

Заобиколена от Алпите на север и Апенинската планинска верига на юг, атмосферните замърсители се улавят в Долината По. В гъсто населените градове се натрупва нездравословна концентрация.

Долината на река По се характеризира с високи нива на урбанизация с метеорологични условия, които като цяло са неблагоприятни за разпространението на замърсителите“, обяснява Секондо Барберо, генерален директор на Регионалната агенция за опазване на околната среда (ARPA) на Пиемонт.

Това е особено вярно през зимата, когато има слаб вятър и по-хладният, по-плътен въздух се движи по-бавно, улавяйки замърсители в атмосферата. Тази увеличена стагнация означава също, че хората са изложени на тези замърсители за по-дълго време, отколкото през лятото.

Значението на региона не може да бъде подценено

С една трета от населението на Италия и почти половината от БВП, генериран там, не е чудно, че националните институции и частните компании не са склонни да подчертаят колко вредна може да бъде тази производителност за населението на По.

Но действията в областта на климата изискват промяна. Според доклад на комисия на италианското министерство на устойчивата инфраструктура и мобилност е необходима допълнителна инвестиция от 16 милиарда евро, за да се намалят емисиите с 55 процента до 2030 г. и да се достигне нетна нула до 2050 г.

Италианската долина По се бори срещу своите геоложки, метеорологични, политически и икономически ограничения, за да стигне дотам. През последните 20 години обаче има известно подобрение. Намаляването на употребата на изкопаемите горива в транспорта и системите за отопление на дома доведе до лек спад на замърсителите в атмосферата на долината.

През 2023 г. дори количеството на PM10, PM2,5 и азотния диоксид е паднало в национално препоръчаните граници, което я прави една от най-добрите години по отношение на минимизираните нива на PM10 и PM2,5 в атмосферата.