18.05.2024

Над 40% от поколението Z и милениалите планират да сменят работата си заради притеснения за климата

Притесненията за изменението на климата и устойчивостта на околната среда все повече определят поведението на работното място и потребителското поведение на поколението Z и милениалите. Това показват резултатите от ново проучване, публикувано от глобалната компания за професионални услуги Deloitte, съобщава esgtoday.com.

Над 40% от участниците във всяка група съобщават, че са напуснали работа или планират да го направят в бъдеще, заради опасенията за климата. Почти две трети от анкетираните казват, че биха платили повече за закупуване на екологично устойчиви продукти.

В доклада на Deloitte са анкетирани повече от 22 800 респонденти от поколението Z (родени между 1995 – 2005) и милениали (родени 1983 – 1994) от 44 страни в Северна Америка, Латинска Америка, Западна Европа, Източна Европа, Близкия Изток, Африка и Азиатско-тихоокеанския регион.

Фокус върху работното място

Една от ключовите констатации на доклада е голямото значение, което респондентите отдават целенасочено на работното място, като 86% от поколението Z и 89% от милениалите съобщават, че чувството за цел е важно за цялостното удовлетворение от работата и благосъстоянието. Половината от поколението Z и над 40% от милениалите твърдят, че са отхвърлили задачи или проекти въз основа на личните си убеждения, поради причини като отрицателно въздействие върху околната среда или допринасяне за неравенството чрез неприобщаващи практики, или поради психическо благополучие или проблеми с баланса между работата и личния живот.

Двете групи са все по-загрижени за изменението на климата и смятат, че устойчивостта на околната среда е ключова област, в която могат да окажат влияние. Според проучването 62% от поколението Z и 59% от милениалите съобщават, че се чувстват притеснени от изменението на климата през последния месец, което е с 2 процентни пункта повече от миналогодишното проучване.

Освен това, 57% от поколението Z и 56% от милениалите съобщават, че имат влияние върху опазването на околната среда – най-високият процент, отчетен за всеки обществен проблем. Също така 65% от поколението Z и 68% от поколението на хилядолетието казват, че бизнесът има влияние върху опазването на околната среда, отново по-висок дял, отколкото за други въпроси.

Ангажираността на общността и общественото въздействие на компанията е важен фактор при обмислянето на потенциален работодател

Проучването показа, че убежденията на респондентите, свързани с устойчивостта, имат значително влияние върху поведението и избора на работното място, като 75% от респондентите съобщават, че ангажираността на общността и общественото въздействие на организацията е важен фактор при обмислянето на потенциален работодател.

46% от поколението Z и 42% от милениалите имат намерение или планират да сменят работата или индустрията поради опасения за въздействието върху околната среда, спрямо съответно 42% и 39% миналата година. По същия начин 59% и 62% от респондентите от поколението Z и милениали твърдят, че проучват въздействието на компаниите върху околната среда и политиките, преди да приемат работа, спрямо 55% и 54% миналата година.

Проучването подчертава някои от ключовите области, в които респондентите биха искали да видят техните работодатели да инвестират за борбата с изменението на климата, като най-добрите отговори включват образование и обучение на служителите как да бъдат по-устойчиви, предоставяне на субсидии на служителите за устойчив избор и обновяване на офиси, които трябва да бъдат по-зелени.

Над половината от анкетираните казват, че оказват натиск върху своите работодатели да предприемат действия по отношение на изменението на климата, а повече от три четвърти смятат, че правителствата трябва да настояват повече бизнесът да се справи с изменението на климата.

Потребителите са готови да платят по-висока цена за по-устойчиви продукти

Проучването установи също, че опасенията, свързани с устойчивостта, водят до промяна в поведението на респондентите като потребители. 64% ​​от поколението Z и 63% от милениалите съобщават, че са готови да платят повече за закупуване на екологично устойчиви продукти и услуги, а повече от 30% казват че провеждат проучвания за въздействието на компаниите върху околната среда и политиките, преди да закупят продукти и услуги от тях.

Проучването също така изследва някои от дейностите, които се предприемат за стимулиране на действията в областта на климата чрез потребителското им поведение, като повече от 60% съобщават, че са или планират да избягват бързата мода, повече от 50% имат или планират да намалят пътуванията със самолет, повече от 50% планират или трябва да се хранят на вегетарианска или веганска диета. Освен това 18% от поколението Z и 19% от поколението на хилядолетието съобщават, че са закупили електрическо превозно средство, като съответно 40% и 39% съобщават, че планират да го направят в бъдеще.