10.04.2024

Най-големите икономики в света влагат милиарди в изкопаеми горива в бедните нации

Най-големите икономики в света продължават да финансират разширяването на изкопаемите горива в бедните страни в размер на милиарди долари, въпреки ангажиментите си по отношение на климата.

Групата на Г-20 от развити и развиващи се икономики и финансираните от тях многостранни банки за развитие са вложили 142 милиарда долара в разработки на изкопаеми горива в чужбина от 2020 до 2022 г., според оценки, събрани от групите за кампании Oil Change International (OCI) и Friends of the Earth US,  пише theguardian.com.

Канада, Япония и Южна Корея са били най-големите източници на такова финансиране през трите изследвани години, а газът е получил повече финансиране от въглищата или петрола.

Групата от най-големи икономики G7, към която принадлежат Япония и Канада, обеща през 2022 г. да спре задграничното финансиране на изкопаеми горива. Но докато финансирането за въглища бързо намаля, финансирането за петролни и газови проекти продължи със силни темпове.

Част от парите отиват в други развити икономики, включително Австралия, но голяма част от тях са в развиващия се свят. Въпреки това по-богатите страни със среден доход все още получават повече финанси от най-бедните.

Финансиране на изкопаеми горива в чужбина

Според проучването най-скорошният ангажимент на Г-7 е постепенно да прекрати цялото финансиране на изкопаеми горива в чужбина до края на 2022 г. Проучването на OCI се концентрира върху периода от началото на фискалната година 2020-21 за всяка страна до края на фискалната година 2022-23.

Изследователите установяват също, че Япония е продължила да прави нови инвестиции в изкопаеми горива в чужбина през последните няколко седмици, до средата на март 2024 г., използвайки вратички в обещанието си да прекрати финансирането на изкопаеми горива.

Световната банка предоставяше около 1,2 милиарда долара годишно за изкопаеми горива през тригодишния период, от които около две трети отидоха за газови проекти. САЩ, Германия и Италия също са предоставяли милиарди годишно финансиране за задгранични проекти за изкопаеми горива преди края на 2022-23 г., според доклада, публикуван във вторник. Обединеното кралство доставя около 600 милиона долара средно на година.

Канада е доставяла малко под 11 милиарда долара средно на година през изследвания период 2020-22 г., докато Южна Корея предлага 10 милиарда долара, а Япония около 7 милиарда долара. През същия тригодишен период икономиките на Г-20 са инвестирали около 104 милиарда долара в разработки на чиста енергия в чужбина, според доклада.

Докато богатите страни продължават да се бавят и да твърдят, че не могат да си позволят да финансират глобално справедлив енергиен преход, страни като Канада, Корея, Япония и САЩ изглежда нямат недостиг на публични средства за разрушаващи климата изкопаеми горива”, казва Клеър О’Маник, анализатор на публичните финанси в OCI. “Трябва да продължим да държим богатите държави отговорни за ролята им във финансирането на климатичната криза и да изискваме от тях първи и най-бързо да започнат постепенно премахване на изкопаемите горива, да спрат да финансират изкопаемите горива и да платят своя справедлив дял от глобално справедлив преход, загуби и щети и финансиране на адаптацията”.