02.04.2024

Намалява ли преминаването към лятно часово време консумацията на енергия?

На 31 март хората в цяла Европа преместиха часовниците си с един час напред. Това може да е един от последните случаи, когато промяната се случва. Усилията за премахване на лятното часово време (DST) могат да бъдат възобновени в ЕС, ако петиция на експерти е успешна, предава Евронюз.

Те се надяват въпросът да бъде повдигнат по време на кампанията за европейските избори, оказвайки натиск върху държавите-членки да поставят въпроса – препоръчан от Комисията и подкрепен от Парламента – отново на дневен ред.

През 2018 г. Европейската комисия официално предложи премахването на смяната на времето два пъти в годината и Парламентът подкрепи това предложение в резолюция през март 2019 г. То дойде, след като обществена консултация от Комисията показа силна подкрепа от 4,6 милиона граждани на ЕС, подкрепящи отпадането на смяната на времето.

Промените трябваше да влязат до 2021 г., но оттогава буксуват в Съвета на Европейския съюз, представляващ 27-те държави-членки. Страните все още са разделени относно практическото прилагане на промяната. Един от най-големите въпроси, на които все още предстои окончателен отговор, е дали DST наистина намалява консумацията на енергия. Няколко проучвания са установили, че въздействието на DST върху околната среда всъщност е незначително или дори отрицателно.

Защо лятното часово време беше въведено в Европа?

В Обединеното кралство и Германия DST беше въведено за пестене на въглища през Първата световна война. Когато войната приключи, то бе премахнато. През 80-те години на миналия век, когато се появи необходимостта от пестене на ресурси, водена от глобалната петролна криза, смяната към лятно часово време отново бе въведено.

От 2002 г. всички страни в Европейския съюз – с изключение на Исландия – трябва да коригират часовниците си в последната неделя на март и октомври.

Намалява ли лятното часово време консумацията на енергия?

Няколко проучвания в Европа и САЩ показват, че лятното часово време има много малък ефект върху енергоспестяването. В Италия Италианското дружество по екологична медицина изчисли, че смяната на времето в края на октомври ще спести на страната 70 милиона евро от сметки за гориво.

Проучване на изследователи от Карловия университет в Прага използва почасови данни от 2010 г. до 2017 г., за да установи, че лятното часово време в Словакия е довело до прогнозни спестявания на енергия, равни на едва 0,8 процента от годишното потребление на електроенергия.

В САЩ проучване, проведено от Министерството на транспорта през 1975 г., показва, че лятното часово време намалява около 1% от потреблението на енергия в страната. Това незначително спестяване може отчасти да се дължи на това, че много хора в САЩ стават от сън преди 7 сутринта. Голяма част от енергията, спестена от липсата на светлини вечер, се компенсира от включването им сутрин.

Публикация от 1993 г. относно потреблението на гориво (газ и въглища) във Франция и Белгия наблюдава увеличение на използването на енергия при преминаване към лятно часово време поради допълнително шофиране. Това беше потвърдено от проучвания за разпространението на замърсителите.

Налага се заключението, че естествените часови зони, възможно най-близки до слънчевото време, вероятно съгласуват дневните светлинни и температурни криви по-добре с нашите графици.

Ще спре ли Европа да сменя времето?

Миналата година експерти поискаха от Съвета на Европейския съюз да добави в дневния си ред темата за премахване на смяната на времето. Тъй като предложението все още не е приложено, онези, които подкрепят премахването, се надяват, че проблемът ще бъде разгледан на изборите за Европейски парламент през юни.

Инициативата за използване на времето стартира Манифест на ЕС относно политиките за времето, включващ дванадесет необходими промени, които Европа трябва да направи, за да гарантира „правото на време“ на всички европейци.

ЕС трябва да реагира на отрицателното въздействие на преминаването към лятно часово време, като настоява за прилагане на постоянни часови зони, възможно най-близки до слънчевото време в Европа“, се казва в манифеста.