09.03.2024

Невидима заплаха: AI ще увеличи потреблението на енергия и ще ускори дезинформацията за климата

Твърденията, че изкуственият интелект (AI) ще помогне за разрешаването на климатичната криза, са погрешни, като вместо това технологията вероятно ще причини нарастващо потребление на енергия и ще стимулира разпространението на дезинформация за климата, предупреди коалиция от екологични групи.

Напредъкът в изкуствения интелект беше рекламиран от големите технологични компании и ООН като начин за подобряване на глобалното затопляне чрез инструменти, които помагат за проследяване на обезлесяването, идентифициране на източници на замърсяване и проследяване на екстремни метеорологични явления. AI вече се използва за прогнозиране на сушите в Африка и за измерване на промените при топящите се айсберги.

Google, която е разработила своя собствена програма за изкуствен интелект, наречена Bard (наскоро преименувана на Gemini), е в челните редици на насърчаването на намаляването на емисиите чрез приемане на AI. Компанията публикува доклад миналата година, който установява, че изкуственият интелект може да намали глобалните емисии с до 10% – еквивалент на цялото въглеродно замърсяване, изхвърлено от Европейския съюз до 2030 г.

AI има наистина важна роля в справянето с изменението на климата“, казва Кейт Бранд, главен директор по устойчивост на Google, описващ технологията като „повратна точка“ в постигането на голям напредък в екологичните цели.

Съмнения

Нов доклад на зелени групи обаче постави под съмнение дали революцията на изкуствения интелект ще има положително въздействие върху климатичната криза, предупреждавайки, че технологията ще стимулира нарастващото потребление на енергия от центровете за данни и разпространението на фалшиви новини относно науката за климата.

Непрекъснато чуваме, че изкуственият интелект може да спаси планетата, но не трябва да вярваме на тази шумотевица. Но всъщност AI не може да ни отърве от двигателите с вътрешно горене. А и хората ще бъдат възмутени, ако разберат колко повече енергия ще се консумира от AI през следващите години, както и как ще се наводни зоната с дезинформация за изменението на климата“, казва Майкъл Ку, програмен директор за климатичната дезинформация във “Friends of the Earth”, която е част от коалицията “Climate Action against Disinformation”, коалиция, публикувала доклада.

Нарастващото търсене на електроенергия от AI означава, че удвояването на центровете за данни, за да се поддържа темпото на индустрията, ще доведе до 80% увеличение на емисиите за отопление на планетата, дори ако има мерки за подобряване на енергийната ефективност на тези центрове, се посочва в новия доклад.

В САЩ вече има доказателства, че животът на електроцентралите, захранвани с въглища, се удължава, за да се отговори на нарастващите енергийни изисквания на AI. Само след три години AI сървърите може да консумират толкова енергия, колкото цяла Швеция, установиха отделни изследвания.

Голяма част от това увеличено търсене на енергия идва от добавената сложност на операциите с AI – генерирането на заявки може да изисква до 10 пъти повече изчислителна мощност в сравнение с обикновено онлайн търсене. Системите ChatGPT и OpenAI може да използват толкова енергия, колкото 120 домакинства в САЩ за една година, се твърди в доклада.

Няма основание да вярваме, че присъствието на AI ще намали потреблението на енергия, напротив – всички доказателства сочат, че ще увеличи значително потреблението на енергия поради всички нови центрове за данни. Знаем, че ще има малки печалби в ефективността на центровете за данни, но простата математика е, че въглеродните емисии ще се повишат“, предупреждава Ку.

Фалшиви новини

AI допълнително ще попречи на усилията за ограничаване на извънредната климатична ситуация, като предостави по-лесен начин за хората или организациите да разпространяват фалшиви или подвеждащи твърдения относно науката за климата и въздействието на повишаващите се глобални температури, се добавя в доклада на коалицията.

Това ще влоши ситуация, при която големите социални медийни платформи, като Twitter/X, вече са се превърнали в огнище на отричане на науката за климата, казват критиците на AI.

Можем да видим как AI разбива информационната екосистема точно когато най-много се нуждаем от нея. AI е перфектен за наводняване на зоната за бързо, евтино произведени глупости. Можете лесно да видите как това ще бъде инструмент за климатична дезинформация. Ще има страшно много хора, които ще бъдат насочвани към съдържание за климатична дезинформация по безмилостен начин“, смята Ку.

Джеси Додж, старши научен сътрудник в Института Алън за изкуствен интелект е съгласен, че наистина е вероятно AI да бъде използван за „ускоряване“ на дезинформацията за климата чрез методи като фалшиви видеоклипове и снимки. Все пак Додж остава „предпазлив оптимист“, като смята, че изкуственият интелект ще има до голяма степен благоприятно въздействие върху климатичната криза.