08.04.2024

Нигерийската Freee Recycle рециклира милиони излезли от употреба гуми

Светът произвежда близо 2 милиарда гуми годишно, докато старите се трупат. Излезлите от употреба гуми могат да действат като развъдник на малария и да причинят пожари. Затова Freee Recycle има за цел да рециклира всяка една от изхвърлените гуми в Нигерия, една от най-населените страни в Африка. Създадена през 2018 г., Freee Recycle Limited се фокусира върху производството на екологично чисти продукти от използвани гуми, излезли от употреба в Нигерия, пише изданието weibold.com.

Recycle има два модела или стратегии за снабдяване с отпадъчни гуми. Единият е чрез закупуване на отпадъчни гуми от регистрирани агрегатори/доставчици, които набавят многократно използвани гуми от вулканизатори или ги вземат от сметищата. Моделът създава бизнес около веригата на стойността на събирането, при който вулканизаторите и доставчиците имат нов източник на приходи.

При вторият модел компанията набавя отпадъци от стари гуми чрез инициативата на FREEE за разширена отговорност на потребителите (ECR). Тази програма насърчава корпоративните организации, които са потребители на гуми чрез използването на техните служебни превозни средства, да се грижат отговорно за края на живота на гумите. Организациите насочват отпадъчните гуми БЕЗПЛАТНО, за да бъдат рециклирани в екологични продукти и по този начин гарантират, че тези гуми се третират отговорно и устойчиво.

FREEE Recycle обработва и рециклира около 360 000 гуми годишно

В момента FREEE има повече от 350 служители, включително на пълно работно време. Сред продуктите, които изработва компанията от рециклираната гума, са гумени павета, гумени плочки, гумени постелки, морски калници, постелки за врати, джапанки, ключодържатели, постелки за йога, бордюри, изолационни ролки и други.

Freee Recycle купува отпадъчни гуми за около 20 цента на гума. Като част от плана за разширяване, организацията планира да включи и други отпадъци и рециклируеми материали като стомана, PET бутилки, хартия. Те вече са стартирали една линия за топене на стомана, където металният скрап се рециклира, включително извлечен метал от използваните гуми на блокове.

Разходите за електроенергия, инфлацията и обменният курс са основните ограничения и предизвикателства, пред които е изправен FREEE Recycle в своята дейност. Но са нужни все повече такива организации, за да може светът да премине от линейна към кръгова икономика. Чрез дейността си досега FREEE е предотвратила повече от 8100 тона емисии на въглероден диоксид, като нейните операции са в съответствие с около от 12 целите за устойчиво развитие на ООН.