25.06.2024

Нова методика обрича на фалит сектора на ВЕИ в България

Собственици на фотоволтаични централи (ФЕЦ) организират национален протест край Плевен на 26 юни. Той ще се състои от 09:00 часа на главен път София – Русе. Очаква се пътят да бъде затворен за 20 минути, съобщава БТА.

Причина за недоволството е влязлата в сила Методика за определяне на цените на балансиращата електрическа енергия. Според собствениците на ФЕЦ тя е довела до екстремни цени за балансиране на електрическата енергията, обрича на фалит сектора на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), води до застрашаване на финансовата сигурност на пазара и сигурността на цялата енергийна система.

Такса „балансиране“

“Появи се такса “балансиране”, която е почти колкото цената на произведената енергия и дори по-висока. Примерно фактурираме енергията на 100 лв. за мегаватчас, а ни пускат фактура за балансиране от порядъка на 90 и 105 лв. за мегават. В някои случаи дори имаме да даваме. Проблемът е в новата методика на Комисията за енергийно и водно регулиране за изчисляване на небаланса, която е в сила от един месец. Искаме да ни бъдат възстановени сумите от този месец. Много хора са изтеглили кредити, за да построят фотоволтаичните си централи и сега няма с какво да ги покрият“ заяви един от организаторите на протеста Велин Богданов.

Според него голяма част от собствениците на фотоволтаични централи са изправени пред фалит.

В протеста ще се включат собственици на ФЕЦ от цялата страна, има създадена организация чрез група в социалната мрежа Фейсбук. Ако не бъдат чути исканията на протестиращите, те са готови да изразят недоволството си пред КЕВР. Подкрепа заявяват и собственици на вятърни електроцентрали. Очаква се на главния път София – Русе край Плевен да се съберат около 1000 протестиращи.

Собствениците на ФЕЦ са подготвили жалба, адресирана до министъра на енергетиката, КЕВР, Комисията по енергетика при 50-то Народно събрание, Електроенергийния системен оператор, в която настояват за спешна намеса при създалата се ситуация.

Очаква се протестът да започне от 8:00 часа, като самото затваря на пътя ще бъде от 9:00 до 9:20 часа. За предстоящото затваряне са уведомени всички власти.

Предупреждения за фалити

Търговци на ток вече предупредиха за фалити в сектора и проблеми във финансовата сигурност на енергийния пазар заради драстично увеличени разходи, които според тях са следствие от “екстремните цени на балансиращата енергия през май”.

В отворено писмо Асоциацията за свободен енергиен пазар (АСЕП) и Асоциацията на търговците на електроенергия в България (АТЕБ) посочват, че цените на балансиращата електроенергия за излишък за миналия месец са стигнали до 2684,50 лв. за мегаватчас, а при недостиг – до 6342 лв. Асоциациите уточняват, че на 12 юни независимият преносен оператор е публикувал окончателни цени за балансираща електрическа енергия за периода 1-31 май 2024 г. Според тях тези цени вероятно са изчислени съгласно новоприетата от КЕВР Методика за определяне на цените на балансиращата електрическа енергия, която е в сила от 1 май 2024 година.

Миналата седмица от КЕВР съобщиха, че регулаторът извършва анализ на възможните решения във връзка със създалата се ситуация с постигнатите екстремно високи цени на пазара на балансираща електроенергия. Оттам уточниха, че до края на тази седмица КЕВР ще приеме и постанови решение, с което възникналият проблем да бъде разрешен чрез по-справедлив начин на разпределение на разходите за балансираща електроенергия между всички участници на пазара.