09.04.2024

Ново проучване поражда опасения относно газ, който е 24 000 пъти по-мощен от CO2

Китай стимулира парников газ, 24 000 пъти по-мощен от въглеродния диоксид, заради нарастващите нужди на страната от електроенергия, показва проучване, цитирано от Евронюз.

CO2 е парниковият газ с най-големия принос за климатичната криза, но не е единственият, застрашаващ климата на Земята. Международните споразумения обхващат редица други газове, включително създадено от човека групиране на флуорирани (F) газове. Серният хексафлуорид (SF6) попада в това мощно семейство: безцветен газ без мирис, често използван за изолиране на електропроводи.

Бързо електрифициращият се свят е причинил значително увеличение на атмосферните концентрации на SF6 през този век. А ново международно проучване показва, че Китай стои зад по-голямата част от тези емисии през последното десетилетие.

Защо SF6 е опасен?

Парниковите газове варират значително в техния потенциал за глобално затопляне (GWP) – мярка за това колко топлинна енергия те абсорбират на тон. Серният хексафлуорид има GWP от около 24 300 (в сравнение с 1 за CO2) и се очаква неговите емисии да продължат да се намират в атмосферата над 1000 години.

Всяко увеличение на емисиите на SF6 през този век ефективно ще промени радиоактивния бюджет на нашата планета (б.р. – това е балансът между входящата енергия от слънцето и изходящата енергия от Земята) далеч отвъд многодесетилетната времева рамка на настоящите климатични политики. Ето защо е наложително Китай и всички други нации да предприемат незабавни стъпки за намаляване и в крайна сметка елиминиране на своите емисии на SF6“, казва съавторът на проучването Роналд Прин от Масачузетския технологичен институт.

Как Европа се справя с емисиите на SF6?

През 2021 г. SF6 от Китай достигна еквивалента на 125 милиона тона CO2 емисии, което се равнява на около 1% от общите въглеродни емисии на страната. Това е сравнимо с общите национални емисии на CO2 на Холандия или Белгия.

Тъй като Китай не е в списъка на индустриализираните страни, изготвен от конвенцията на ООН за климата през 90-те години на миналия век, той няма същото задължение като европейските страни да се справи с емисиите на парникови газове.

Чрез намаляване на SF6 в електрическото оборудване, страните по конвенцията са свили своите емисии на SF6 през последните 30 години. Към 2010 г. Германия е произвеждала най-много емисии на SF6 сред европейските страни.

В ЕС миналия месец влезе в сила нов регламент за F-газовете, който засяга постепенното премахване на тези мощни газове до 2050 г. Правилата обаче не постигнаха първоначалната амбиция да се премахнат постепенно SF6 във всички нови разпределителни уреди (оборудване за електрическо предаване) до 2031 г. Вместо това парниковият газ ще продължи да се използва там, където алтернативите са недостъпни.

Колко са се увеличили емисиите на SF6 в Китай?

Емисиите на SF6 от Китай почти се удвоиха от 2,6 гигаграма (Gg) годишно през 2011 г. – когато представляваха 34 процента от глобалните емисии – до 5,1 Gg годишно през 2021 г., когато възлизаха на 57 процента.

Това твърдят авторите на проучването от Съвместната програма на Масачузетския технологичен институт за наука и политика за глобалната промяна, Университета Фудан, Пекинския университет, Бристолския университет и Центъра за метеорологично наблюдение на Китайската метеорологична администрация.

Приемането на практики за поддръжка, които минимизират нивата на изтичане на SF6 или използването на оборудване без SF6 или заместители на SF6 в електрическата мрежа ще бъде от полза за смекчаването на парниковите газове в Китай“, казва водещият автор Минди Ан от Масачузетския технологичен институт.