31.03.2024

Ново проучване: Утайката от кафе може да е отговорът на селскостопанското замърсяване

Приблизително шест милиона тона използвана утайка от кафе се генерират годишно в целия свят. Повечето от отпадъчната суровина се изхвърля на депа, генерирайки метан и CO2. Една част пък се изгаря за създаване на енергия. Това е очевидна загуба на страничен продукт, все още богат на съединения (ако не и на вкус). На домашно ниво утайка от кафе например е отлична добавка към домашните контейнери за компост.

Но науката може да има отговор за този „боклук“ в глобален мащаб, предава Евронюз. Ново проучване в Journal of Chemical Technology and Biotechnology предполага, че използваното кафе може да крие ключа към належащ екологичен проблем: селскостопанското замърсяване.

Как старата утайка от кафе би могла да реши замърсяването от земеделието?

Учени от бразилския Федерален технологичен университет в Парана установиха, че остатъците от кафе могат да абсорбират бентазон, хербицид, който често се използва в селското стопанство. Когато старата утайка от кафе се активира с цинков хлорид, съдържанието на въглерод в нея става 70 процента по-ефективно за премахване на хербицида.

Тестовете на проучването включват бентазон, разтворен в течност и обработен с активен въглен от използвана утайка от кафе, за да се види как влияе върху тъканите на корените на лука, наречени меристеми. Всички растения растат от меристемна тъкан. Развитието на дадено растение се нарушава, когато меристемите му са повредени.

Ако тестът може да бъде възпроизведен в индустриален мащаб, това би било двоен удар за околната среда: отклоняване на отпадъците от кафе от депата и предотвратяване на увреждане на природата от хербициди.

Защо бентазонът е проблем?

Европейската агенция по околна среда наскоро обърна внимание на опасните нива на бентазон в повърхностните води, надвишаващи нивата, определени в Рамковата директива за водите и излагащи на опасност целите на Европейската зелена сделка за употребата на пестициди.

Според Агенцията по околна среда на Обединеното кралство бентазонът има потенциал да повлияе на качеството на водата в дългосрочен план и да доведе до повишена нужда от третиране на източниците на питейна вода. Доказано е, че хербицидът оказва влияние върху човешкото здраве, ако се вдиша, погълне или абсорбира през кожата.

Въпреки че това са само предварителни изследвания и са необходими повече проучвания, за да се определи ефикасността на активираната утайка от кафе в глобален мащаб, това е обещаващо начало.

Авторите на изследването казват, че техните резултати предлагат решение за кръгова икономика за отработена утайка от кафе, която в момента се изхвърля без никаква система за рециклиране или повторна употреба.