20.03.2024

Нов закон защитава европейските потребители на енергия от пазарни манипулации

Съветът на ЕС официално прие нов закон за защита на потребителите на енергия от манипулиране на пазара на едро, предава Euractiv.

Регламентът има за цел да засили наблюдението на пазарите на едро и да гарантира открита и справедлива конкуренция на електроенергия в ЕС.

Новият текст е част от цялостна реформа на пазара на електроенергия в Европа и изменя регламента от 2011 г. относно целостта и прозрачността на пазарите за търговия на едро с енергия (REMIT). Съветът и Парламентът за първи път постигнаха споразумение през ноември 2023 г.

Комисията предложи промени в правилата в отговор на високите и нестабилни цени на енергията през 2022 г., за да се предотвратят рисковете от манипулиране на пазара и търговия с вътрешна информация (използване на привилегирована частна информация за извършване на финансови транзакции).

Какво предвижда новият регламент?

Съгласно новия регламент Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори в Европейския съюз (ACER) получава правото да разследва трансгранични споразумения (където участват поне две държави членки), да извършва проверки на място, да издава искания за информация и събиране на извлечения.

ACER ще има правомощието да налага периодични наказателни плащания, за да гарантира спазването на решенията за проверка на място и исканията за информация.

Въпреки това ACER няма да има правомощието да налага глоби за нарушения, нарушения на забрани или съществени задължения, което остава в правомощията на националните органи.

Регламентът също така изисква играчите на енергийния пазар на едро в ЕС, пребиваващи в трета страна, да назначат представител в държава членка, в която извършват дейност.

Сега трябва регламентът ще бъде подписан и публикуван в Официален вестник на ЕС и ще влезе в сила 20 дни по-късно.