26.03.2024

Оливър Стоун

Все още много хора си мислят за ядрената енергия като нещо лошо. А има толкова големи възможности, които тя предоставя. Все още не сме използвали нейния потенциал. Ядрената енергия ще реши толкова много проблеми.“