09.05.2024

Отбелязваме Деня на Европа

На 9 май Европейският съюз отбелязва Деня на Европа, посветен на мира и единството на Стария континент. На този ден се чества годишнината от историческата Декларация на Шуман, в която се излага неговата идея за нова форма на политическо сътрудничество в Европа, която би направила войната между европейските народи немислима. Предложението на Шуман се счита за началото на това, което днес наричаме Европейски съюз.

Декларацията на Шуман, май 1950 г.

На 9 май 1950 г. френският министър на външните работи Робер Шуман произнася „Декларацията на Шуман“. С нея той предлага създаването на Европейска общност за въглища и стомана (ЕОВС), която предвижда обединяване на производството на въглища и стомана на страните участнички. Основана от Франция, Западна Германия, Италия, Нидерландия, Белгия и Люксембург, ЕОВС е първата от редица наднационални европейски институции.

През 1950 г., пет години след края на Втората световна война, европейските страни все още се опитват да преодолеят нанесените от нея поражения. Твърдо решени да избегнат друга подобна война, европейските правителства стигат до извода, че обединяването на производството на въглища и стомана би направило войната между исторически съперници като Франция и Германия, „не само немислимо, но и практически невъзможно“, по думите на Декларацията.

Правилно се е смятало, че обединяването на икономическите интереси ще подобри жизнения стандарт и ще бъде първа стъпка към една по-обединена Европа. Присъединяването към ЕОВС е било отворено за останалите страни.

Денят на Европа няма как да не е свързан и с годишнината от Деня на победата на Съветския съюз над нацистка Германия. Много историци и политици считат, че датата, на която Германия подписва своята безусловна капитулация, е най-важното, най-значимото събитие на миналия 20-и век.

Ключови цитати от декларацията

“Световният мир не може да бъде запазен без съзидателни усилия, пропорционални на опасностите, които го грозят.“

“Обединението на Европа няма да стане отведнъж или според някакъв специален план. То ще бъде изградено чрез конкретни постижения, които първо създават чувство на солидарност.“

“Обединяването на производството на въглища и стомана ще промени съдбата на регионите, отдадени дълго време на производството на оръжия, на които те самите най-често бяха жертви.“

Отбелязване на Деня на Европа

В 27-те държави — членки на ЕС, и по света, институциите на ЕС заедно със своите партньори и мрежи ще отбележат Деня на Европа посредством множество интересни, информативни и забавни дейности. Представителствата на Европейската комисия в тясно сътрудничество с бюрата за връзка на Европейския парламент, центровете Europe Direct и други национални и регионални партньори планират различни дейности за отбелязване на деня, като например забавни образователни дейности и викторини, фестивали, спортни дейности, културни прояви и дебати, но също така и дейности и кампании в социалните медии с цел осигуряване на видимост.

Освен това делегациите на ЕС ще отбележат Деня на Европа по целия свят и ще изтъкнат европейското единство и солидарност.