05.06.2024

Отбелязваме Световния ден на околната среда

Тази година Световният ден на околната среда (5 юни) – най-значимият международен ден за действия, насочени към опазване на околната среда, се фокусира върху възстановяване качеството на земята, преодоляване на риска от опустиняване и изграждане на устойчивост под мотото „Нашата земя. Нашето бъдеще. Ние сме #GenerationRestoration“.

Навсякъде по света екосистемите са застрашени. Деградацията на земята застрашава човешките права на живот, здраве, храна, вода и здравословна околна среда. Увреждането на земята засяга 3,2 милиарда души, или 40 % от световното население, и то основно тези, които са най-малко подготвени да се справят: селските общности, дребните фермерски стопанства и бедните.

До 2030 г. сушата, увреждането на земята и опустиняването може да принудят 135 милиона души да мигрират, тъй като климатичната криза се влошава. Деградацията на земята може да намали производителността на храни в световен мащаб с 12 %, което ще доведе до скок на цените на храните с до 30 % до 2040 г., предвиждат експерти от Програмата на ООН за околна среда (UNEP).

Световният ден на околната среда се координира от UNEP и се провежда ежегодно от 1974 г. насам, като се е превърнал в най-голямата глобална платформа за популяризиране на действия, свързани с опазването на околната среда. През 2024 г. той се провежда с посланието, че успешното възстановяване на земята изисква подход, който използва знанията, стремежа и амбицията на  всички поколения. Мотото на празника се застъпва за екологична промяна в световен мащаб, като приканва хората: „Ние можем да бъдем поколението, което най-накрая ще сключи мир със земята. Ние можем да бъдем #GenerationRestoration“.

Отбелязване в България

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) инициира множество събития и заедно с хиляди хора в България ще отбележи Световния ден на околната среда.

В София празникът ще се проведе на 5 юни от 18,00 часа пред Кино “Кабана” (парка при НДК) и е организиран като част от заключителното информационно събитие на Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.”.  В парка ще са разположени скулптури на „Обитателите“ и 28 табла със снимки и информация за резултатите от изпълнението на успешните екологични проекти по ОПОС 2014-2020 г. като част от резултатите на Кохезионната политика в България. Топловъздушен балон ще индикира мястото на събитието, а за доброто настроение на всички ще се погрижат DARA, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени.

Регионалните поделения на МОСВ провеждат над 60 разнообразни инициативи на територията на цялата страна в партньорство с образователните институции и неправителствените организации в отделните региони. Подробна информация за провеждането на кампанията за 5 юни можете да видите ТУК