10.04.2024

Политиката на Швейцария за климата нарушава правата на човека

Висшият европейски съд по правата на човека постанови, че правителството на Швейцария е нарушило човешките права на своите граждани, като не е направило достатъчно да противодейства на изменението на климата, предава Ройтерс.

Решението на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) по делото, заведено от повече от 2000 възрастни жени от Швейцария, създаде прецедент, който ще отекне в цяла Европа и извън нея за начина, по който съдилищата се справят с нарастващата тенденция на съдебни спорове за климата.

Все пак като доказателство за сложността на съдебните спорове за климата съдът отхвърли две подобни дела. Едното беше заведено от група от шестима португалски младежи срещу 32 европейски правителства, а второто от бивш кмет на ниско разположен френски крайбрежен град.

Швейцарските жени, известни като KlimaSeniorinnen, твърдяха, че бездействието на тяхното правителство в областта на климата ги излага на риск от смърт по време на горещи вълни.

В решението си председателят на съда Шифра О’Лиъри заяви, че швейцарското правителство не е успяло да изпълни целите за намаляване на емисиите на парникови газове и че е имало пропуски във вътрешната регулаторна рамка.

Ясно е, че бъдещите поколения вероятно ще носят все по-сериозна тежест от последствията от настоящите неуспехи и пропуски в борбата с изменението на климата“, каза О’Лиъри.

Един от лидерите на KlimaSeniorinnen Розмари Видлер-Вели каза, че все още не може да разбере пълния обхват на решението.

Продължаваме да питаме нашите адвокати: „Така ли?“. И те ни казват: „Това е най-доброто, което може да имате. Най-голямата възможна победа“, заяви Видлер-Вели.

Климатичните съдебни спорове нарастват

Трите дела пред състава от 17 съдии в Страсбург, Франция, са сред нарастващия брой съдебни казуси за климата, заведени от общности срещу правителства.

Европейската комисия заяви, че е взела под внимание решението.

Независимо от правните аргументи, тези случаи ни напомнят за голямото значение и неотложността, които нашите граждани придават на действията в областта на климата“, заяви говорител на Комисията.

От глобалното гражданско движение Avaaz казаха, че решението на съда в Швейцария е отворило нова глава в съдебните спорове за климата.

Това създава важен правно обвързващ прецедент, който служи като план за това как успешно да съдите собственото си правителство за неуспехи в областта на климата“, каза директорът на правни кампании в Avaaz Рут Делбаер.

Присъдите, които не могат да бъдат обжалвани, биха могли да принудят швейцарското федерално правителство да предприеме по-големи действия за намаляване на емисиите, включително преразглеждане на своите цели за намаляване на емисиите до 2030 г., за да се приведе в съответствие с целта на Парижкото споразумение за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5С.

В делото, заведено от португалските младежи, съдът постанови, че докато емисиите на парникови газове на една държава могат да имат неблагоприятно въздействие върху хората, живеещи извън нейните граници, това не оправдава наказателното преследване на дело в множество юрисдикции.

Съдът също така отбеляза, че младите хора не са изчерпали правните пътища в националните съдилища на Португалия, преди да се обърнат към ЕСПЧ.