06.06.2024

Потреблението на енергия в домакинствата в ЕС през 2022 г. е най-ниското от 2016 г.

През 2022 година домакинствата в ЕС са използвали 10,1 милиона тераджаула енергия, най-ниското регистрирано количество от 2016 г. Това показват най-новите данни на статистическа служба към Европейската комисия Евростат.

Данните за 2022 г. разкриват спад от 7,7% на електроенергията, изразходвана от домакинствата в ЕС през 2022 г. спрямо 2021 г., когато беше регистрирано потребление от 11 милиона тераджаула.

Домакинствата или жилищният сектор са представлявали 25,8% от крайното потребление на енергия в ЕС, или 18,1% от брутното вътрешно потребление на енергия в съюза през 2022 година. По-голямата част от крайното потребление на енергия в ЕС от домакинствата е покрито от природен газ (30,9%), електроенергия (25,1%) и възобновяеми енергийни източници и биогорива (22,6%).

В ЕС основното потребление на енергия от домакинствата е било за отопление на жилища (63,5% от крайното потребление на енергия в жилищния сектор) и подгряване на вода (14,9%). Следователно отоплението на помещенията и водата са представлявали 78,4% от крайната енергия, консумирана от домакинствата през 2022 година.

Осветлението и повечето електрически уреди са отговаряли за 13,9% от потреблението на енергия (без да се взема предвид използването на електроенергия за захранване на основните системи за отопление, охлаждане или готвене). Крайна употреба на енергия за различни цели (0,9%) и охлаждане на помещения (0,6%) са имали най-нисък дял.

В България потреблението на енергия от домакинствата през 2022 година е било 87 730 тераджаула, което е намаление с 12,8% в сравнение с 2021 година, когато потреблението е било 100 591 тераджаула, показват данните на Евростат.