01.03.2024

Преглед на медиите 1.3.2024 (петък)

1.   Работодатели

standartnews.com – Революция със заплатите. Нови правила

Публикувана: 01.03.2024 11:05

Революция със заплатите ще се случи, ако предложенията на КНСБ за промени в Кодекса на труда влязат за обсъждане в парламента. Синдикатът е подготвил 50 страници със законови текстове

„Няма обаче на кого да ги дадем. Започнахме двустранния диалог с работодателите по тази тема и разменяме предложения какво смятаме, че трябва да се промени”, обясни президентът на КНСБ Пламен Димитров. Синдикатът представи становища по управленската програма на правителството и искания за спешни действия по ключови политики в областта на доходите, социалната политика, социалния диалог и енергетиката.

По думите му в Кодекса на труда в България няма раздел заплащане на труда, а най-важното нещо, което вълнува хората, когато започнат да работят, е каква заплата ще получават. “В Библията на труда – Кодексът, има няколко члена, които касаят как се определя МРЗ и такива, които препращат към други нормативни документи. Това що е основна, брутна заплата, какви елементи я формират, как се квалифицират функциите и се оценяват изискванията, как се формират системите на заплащане, какъв е постоянният и плаващ елемент на бонусите – всичко това го няма.

Липсва, за съжаление, и в някои колективни трудови договори. Всичко това КНСБ иска да го промени. Директивата ни задължава да го направим. Тя казва, че колективното трудово договаряне на заплатите трябва да стигне 80 процента от наетите. В същото време покритието с колективни договори е 25 процента, като в много от тях дори няма директно договаряне на заплатите, защото има вътрешни правила в предприятията”, разясни Димитров.

Той посочи, че КНСБ настоява и за нов закон за насърчаване на заетостта. Работната група по него не се е събирала нито веднъж, макар че е създадена през октомври миналата година. Темата за трудовата миграция и мобилност също е на парче. Специализираният орган в МТСП пък не е заседавал в рамките на това правителство.

КНСБ настоява за актуализиране на методиката за определяне размера на Линията на бедност, която да е съобразена с настоящите реалности. Необходимо е и спешно ускоряване на работата от страна на МТСП и останалите институции по отношение на дефиницията за „енергийна бедност“ и произтичащите от тази дефиниция конкретни ангажименти.

От синдиката настояват и за увеличаване на размера на данъчните облекчения за деца, както и за реформа в съществуващата система на пропорционално данъчно облагане в посока въвеждане на системата 15/15/15 с необлагаем минимум;

По отношение на социалното осигуряване всички очаквани дейности са със статус подготовка. Социалното ведомство предвижда анализ на пенсионната система с цел подобряването ѝ – какво стои зад този термин “подобряване” само можем да гадаем, каза Ася Гонева. По думите й конфедерацията настоява анализът да бъде задълбочен и да дава конкретни насоки за промени на законодателството.

КНСБ настоява:

– разработеният анализ на пенсионната система да дава ясни насоки и идеи за начина и мерките за подобрение на пенсионната система. Структурираните в проект на ЗИД на КСО мерки и политики за подобрение да съдържат мерки на входа и на изхода на пенсионната система, в т.ч. ефективно прилагане на принципа принос-права, да създават условия за стабилизиране на осигурителните финанси и за гарантиране дълговечно осъществяване на присъщите на пенсионната система функции;

– повишаването на адекватността на пенсиите да се реализира едновременно и паралелно чрез адекватна подоходна политика, чрез повишаване приноса на всяка година осигурителен стаж в размера на пенсията, както и чрез ежегодно осъвременяването.

По отношение на доходите исканията на КНСБ до края на годината се разделени на две – на обща база и в контекста на Бюджет 2025, тъй като процедурата по него започна. Според синдиката трябва да се заяви визия за възходяща конвергенция на доходите, като такава хоризонална политика за доходите няма.

Те настояват за разяснителна кампания за еврото, тъй като от неяснотите произтичат обществени неразбирания по темата.

Очакват и работната група да разработи механизъм, по който да се определя максималният осигурителен доход, а не всяка година да влизат в спор с бизнеса.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

https://www.standartnews.com/balgariya-obshtestvo/revolyuciya-sas-zaplatite-novi-pravila-553579.html

 

newsmaker.bg – ФАР и ООН за бежанците с Платформа за заетост на бежанци в България — Newsmaker.bg

Публикувана: 29.02.2024 21:40

Фондация за достъп до права – ФАР, в партньорство с UNHCR, агенцията на ООН за бежанците, обявява официалния старт на Платформата за заетост на бежанци в България. Тази иновативна платформа има за цел да свърже бежанците с работодатели, като насърчи независимостта и икономическото овластяване сред бежанските общности в страната.

През последните години България се превърна в държава, с важен принос за приемането на бежанци, особено от Украйна, Близкия изток и Афганистан. Към декември 2023 г. 67 769 украински бежанци са регистрирани с временна закрила в страната, а повече от 22 000, предимно сирийци и афганистанци, са подали молби за международна закрила.

Бежанците са възможност за работодателите. Бежанците притежават богатство от разнообразни умения, опит и таланти, които могат значително да обогатят местния пазар на труда и да стимулират икономическия растеж. Като улеснява достъпа на бежанците до възможности за заетост, Платформата се стреми да разгърне техния потенциал, насърчавайки приобщаващото развитие и социалното сближаване в България.

„Икономическото овластяване чрез заетост е от жизненоважно значение за бежанците, като осигурява не само източник на доходи, но и насърчава овластяването и независимостта“, заяви Седа Кузуджу, представител на агенцията на ООН за бежанците в България. „Платформата за заетост на бежанци ще им даде възможност да възстановят живота си с достойнство, като същевременно имат положителен принос към приемащата ги общност“.

Предприемачите и работниците бежанци внасят нови перспективи, устойчивост и предприемачески дух в местните икономики. Като подкрепя предприемачеството и заетостта на бежанците, Платформата е готова да стимулира иновациите и творчеството, допринасяйки за икономическия растеж и просперитета.

„Платформата за заетост на бежанците предлага жизненоважен ресурс за работодателите, които се стремят да се справят с недостига на работна ръка, като същевременно предоставят на бежанците възможности за смислена заетост“, заяви Валерия Иларева, основател на Фондация за достъп до права. „Улеснявайки връзките между работодателите и работниците бежанци, Платформата насърчава интеграцията и преодолява културните различия, насърчавайки изграждането на по-приобщаващо общество“.

С Платформата за заетост ФАР и ООН за бежанците ще свържат стотици бежанци с работодатели и ще предоставят ценни познания за административните и правните аспекти на заетостта в България. Платформата ще служи като мост, улеснявайки публикуването и популяризирането на предложения за работа, като същевременно ще дава възможност на търсещите работа да получат безпроблемен достъп до възможностите за заетост.

Насърчаваме както работодателите, така и бежанците да проучат възможностите, предлагани от Платформата за заетост на бежанци, като посетят www.employment.refugeelight.bg.

dnes.bg – Удължен е срокът на временната закрила за украинските граждани

Публикувана: 29.02.2024 15:10

Работодателите в България могат да продължат да наемат украински граждани, след като със свое решение от 25 януари 2024 г. Министерският съвет удължи действието на временната закрила за тях, съобщиха от Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ).

Остава задължението на работодателите да информират Инспекцията по труда за започналите работа украинци, които по смисъла на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност се явяват граждани от трети държави, посочиха още от изпълнителната агенция.

Приетото от правителството решение е в съответствие с решение на Европейската комисия (ЕК) за удължаване действието на Директивата за временна закрила, поясниха от ИА ГИТ и уточниха, че с друго решение на българското правителство от 1 февруари 2024 г. срокът на валидност на регистрационните карти на чужденци с предоставена временна закрила, който изтича до 4 март 2024 г., се удължава до 4 март 2025 г.

От Инспекцията по труда напомниха, че за наетите от българските работодатели работници и служители от Украйна следва да се осигурят еднакви условия на труд с колегите им от България, като те не могат да бъдат по-неблагоприятни от минималните, определени в трудовото законодателство.

В помощ на украинските граждани, търсещи работа в България, от Главната инспекция по труда е разработена брошура с информация за основните трудови права, свързани с работното време, заплащането на труда, отпуските и др. Отбелязани са и документите, които работодателят е задължен да им предостави преди започване на работа, за да могат при необходимост те да потърсят защита на правата си. Брошурата е на български, украински, английски и руски език.

При въпроси от страна на украинските граждани е на разположение и електронната поща BGhelp.Ukrainians@gli.government.bg. На посочения имейл експертите на ИА ГИТ отговарят на зададените въпроси, като за целта следва да бъдат посочени и контакти за обратна връзка. Имейлът е публикуван в сайта на Инспекцията по труда, в рубриката „Контакти“, както и в секцията „За работодатели и работещи“, рубрика „Работа на чужденци на територията на Р България“, информираха още от институцията.

Пред ноември на среща с посланика на Украйна Олеся Илашчук министърът на труда и социалната политика Иванка Шалапатова  каза, че България подготвя нови мерки с цел да осигури пълноценната интеграция на украински граждани в обществото. Те трябва да почувстват не само, че са защитени, но и че са напълно приети в страната ни, заяви социалният министър.

Мерките ще включват дейности за интеграция на пазара на труда, подкрепа за образованието на децата, обучение на възрастни хора, както и възможности за социално подпомагане, обясни заместник-министър Гинка Машова, която също участва в разговора заедно с експерти от Агенцията по заетостта, Агенцията за социално подпомагане и Държавната агенция за закрила на детето. Украинският посланик благодари за усилията и предприетите мерки за адаптацията и интеграцията на украинските бежанци в България.

(БТА)

  Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase

https://www.dnes.bg/obshtestvo/2024/02/29/udyljen-e-srokyt-na-vremennata-zakrila-za-ukrainskite-grajdani.599867

2.   Бизнес

economynews.bg – Бизнес климатът без промяна, февруари

Публикувана: 01.03.2024 09:05

През февруари 2024 г. общият показател на бизнес климата запазва приблизително равнището си от предходния месец (от 22.8% на 22.6%). Повишение на показателя се наблюдава в промишлеността, докато в строителството и търговията на дребно запазва нивото си от януари. Единствено в сектора на услугите е регистрирано понижение.

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ се повишава с 0.7 пункта (от 23.3% на 24.0%) в резултат на позитивните оценки на промишлените предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. По тяхно мнение настоящата производствена активност е неблагоприятна, но прогнозите им за дейността през следващите три месеца се подобряват.Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила продължават да бъдат основните проблеми за развитието на бизнеса, като през последния месец се наблюдава засилване на отрицателното въздействие на втория фактор. Относно продажните цени в промишлеността преобладаваща част от мениджърите очакват запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.. През февруари съставният показател „бизнес климат в строителството“ остава на нивото си от предходния месец (от 27.0% на 27.2%).Очакванията на строителните предприемачи както за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца, така и за дейността през следващите три месеца, са оптимистични.Най-сериозните пречки за дейността на предприятията остават свързани с несигурната икономическа среда, недостига на работна сила и цените на материалите. По отношение на продажните цени в строителството прогнозите на мениджърите са за известно увеличение, макар по-голяма част от тях да очакват запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ запазва нивото си от януари (от 24.8% на 24.9%). Оценките на търговците на дребно за обема на продажбите през последните три месеца са леко влошени, докато прогнозите им за следващите три месеца са благоприятни. Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша, недостигът на работна сила и недостатъчното търсене продължават да са основните фактори, ограничаващи развитието на бизнеса в сектора, като анкетата отчита намаление на негативното влияние на последния фактор.В сравнение с предходния месец нараства делът на търговците на дребно, които предвиждат продажните цени да се повишат през следващите три месеца.. През февруари съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ намалява с 2.9 пункта (от 15.8% на 12.9%) главно поради влошените оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията. По-умерени са и мненията им относно настоящото и очаквано търсене на услуги.Най-сериозните затруднения за дейността остават несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостигът на работна сила, като спрямо януари се наблюдава намаление на отрицателното въздействие на първия и третия фактор.По отношение на продажните цени в сектора на услугите очакванията на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца./НСИ

http://www.economynews.bg/бизнес-климатът-без-промяна-февруари-news111673.html

iskra.bg – Студенти от УНСС работят по идеи за разрешаване на четири сериозни общински проблема

Публикувана: 01.03.2024 05:15

Иван Василев – заместник-кмет на Столичната община по направление “Финанси и здравеопазване” и новият представител на Столичната община в Съвета на настоятелите в Университета за национално и световно стопанство /УНСС/, се срещна със студенти от различни специалности и курсове в университета. В срещата се включиха ръководителят на катедра “Индустриален бизнес” – проф. Николай Щерев, и съветникът на кмета на София Борис Зайков.

Те обсъдиха със студентите на проф. Щерев четири дълго трупани общински проблема, с които всички ние се сблъскваме като граждани и с които администрацията на Васил Терзиев има амбицията да се справи. Иван Василев и Борис Зайков отправиха предизвикателство към студентите да се включат с идеи, анализи и структуриран план за разрешаването на четири сложни общински казуса.

Сметосъбирането и оползотворяването на отпадъците, които са важна стъпка към преминаването към кръгова икономика, както и проблемите с “Витоша” и “Топлофикация”, свързани с подобряване на начина на живот на софиянци.

“По всички тези теми нашият екип продължава да работи в Столичната община, но се обръщаме към вас с предизвикателството да предложите как да решим зададените от нас четири популярни проблема”, обясни Василев.

Заместник-кметът на София даде насоки на студентите от първи, трети и четвърти курс, които участваха в дискусията, като ги насърчи да предлагат смело иновативни и непопулярни подходи, но и да се придържат към съществуващите данни и публично известната до момента информация по четирите важни за гражданите казуса.

Студентите ще работят в четири тематични групи и всеки ще използва наученото в направленията, в които се обучава – “Международни икономически отношения”, “Финанси”, “Счетоводство”, “Бизнес икономика” и др. Партньорството между университета и общината ще даде възможност на администрацията да разгледа проблемите през погледа на младите хора, а на тях – да разберат повече за това как работи администрацията отвътре, и заедно да обединим усилия в търсенето на решения по важните градски теми.

“Нашата визия е да направим София чист и зелен град, да направим Витоша атрактивно място за 4-сезонен туризъм, да превърнем “Топлофикация” в дружество с устойчиво управление, което може да предоставя добри услуги на достъпни цени. Захванали сме се да сложим ред в паркирането, да построим детските градини, необходими за децата, да създадем условия и възможности за развитие в града на младите хора като вас”, разказа Иван Василев.

Заместник-кметът по финансите сподели със студентите приоритетите за развитието на София като конкурентно място за технологичен и иновативен бизнес, насърчаване на развитието на нови индустриални зони, технологични паркове и бизнес центрове, както и тясна подкрепа за иновативни и стартиращи компании.

Заместник-кметът разясни на студентите, че едни от важните условия за намиране на най-доброто решение за Витоша например, е планината да е леснодостъпна, да има достъп до туристически услуги, възможност за почивка, отдих и зимни спортове, но и да се запази биологичното разнообразие в природния парк. Отправните точки при разрешаване на проблемите в “Топлофикация” са преструктуриране на дълга и оздравяване на дружеството.

По всички теми студентите от УНСС ще имат възможност да задават въпроси, които възникват по време на съвместната им работата. Иван Василев и Борис Зайков ще бъдат във връзка със тях и ще проведат още срещи, преди финалното представяне на проектите, което ще е през юни в Столичната община. Авторите на най-добрите идеи ще имат възможност да проведат летните си стажове в администрацията на общината или в дружествата, чиито проблеми се опитват да решат.

https://www.iskra.bg/studenti-ot-unss-rabotyat-po-idei-za-razreshavane-na-chetiri-seriozni-obsthinski-problema/

сп. Моята кариера, стр. 10,11 – Компания, в която да растеш

Публикувана: 01.03.2024 01:46

На всеки три години Yettel провежда дълбочинен анализ на нуждите от обучения

Да имаш вътрешната мотивация да растеш или да попаднеш в среда, която те поощрява да го правиш? Двете трудно могат едно без друго, или поне заедно ефектът е много поосезаем. Мотивация без среда може да се разпилее напосоки. А среда без мотивация е като да преливаш от пусто в празно. Затова, говорейки за професионално развитие, отговорността се разделя поравно – добрият работодател ти дава шанса, твоя отговорност е да се възползваш от него.

Това е и едно от обещанията, които поема Yettel пред своите служители – да им дава възможност да растат и да се развиват. Какво обаче прави в тази посока?

Обучение с бизнес мисъл

Развитието на служителите трябва да бъде в подкрепа на бизнеса и да има своята бизнес логика. Затова на всеки три години компанията провежда дълбочинен анализ на нуждите от обучения – допитва се до ръководителите на различни направления и на тази база планира обученията и програмите, които да предложи. Ето и най-емблематичните сред тях.

EduGrants

Това е една от ключовите програми на Yettel за развитие, която осигурява образователни грантове за служители и ежегодно инвестира близо 100 хил. лв. Програмата дава достъп до различни експертни курсове и престижни международни професионални квалификации, които могат да продължат в рамките на години.

Всеки служител може да кандидатства в четири категории – експертни квалификации, т.нар. chartered квалификации, както и две категории за ръководители – mini MBA и Executive MBA. От старта на програмата през 2019 г. досега са се провели общо пет издания, като от тях са се възползвали общо 81 души.

Ментор go теб

През 2023 г. Yettel провежда пилотното издание на менторската си програма „Ментор до теб”. В него се включват общо 30 души ментори и ментита, разпределени в менторски двойки.

Ролята на ментори приемат хора на високи позиции, включително и главни директори. В продължение на четири месеца те споделят своя опит и напътстват своите ментита – кадри с доказан потенциал, заявили желанието си да се развиват. По този начин телекомът насърчава културата на менторството и помага на служителите си да израстват.

И не само

Всяка година компанията провежда лидерска академия за нови мениджъри и лидери на екипи, които за първи път влизат в тази роля. През 2023 г. близо 160 служители от магазинна мрежа прекарват 2225 часа в обучения за това как да управляват ефективно екипите си.

Достъпни за всички са и т.нар. Академии за нови знания. Те предлагат материали или обучения на живо по теми като управление на проекти, дигателен маркетинг, работа с данни и други.

Предприемач и/или нает

Първият въпрос, който всеки млад човек трябва да си зададе, е какъв иска да бъде предприемач или нает. На пръв поглед отговорът може да изглежда ясен – „искам сам да съм си шеф” е често срещана амбиция. Дълбоко в себе си обаче не всеки ще успее да управлява рисковете и несигурността, които вървят с ръководенето на бизнес. Затова колкото по-рано се насочиш, толкова поструктурирано ще подредиш следващите си кариерни стъпки.

Важно е да отбележа и че едното не изключва другото – често между тях не стои съюзът „или”, а „и”. От предприемач можеш да станеш нает или обратното. Едното може да те подготви за другото и двете естествено да си предават щафетата. Затова е нужно да опитваш различни неща – само така ще разбереш кое е твоето и в коя роля се чувстваш най-пълноценно.

Изкуството да си добър ученик

Да си добър ученик е най-важното умение за всеки, който иска да се развива. Затова без значение дали правиш първите си стъпки, или вече си набрал скорост, да имаш от кого да учиш и от кого да черпиш знания е изключително важно. Затова и менторството днес е особено ценен инструмент. Аз самият съм бил и в двете роли – и на ментор, и на менти. Най-голямото предизвикателство обаче не е да си намериш добър ментор, а ти самият да си успешно менти. За тази цел са нужни три неща – откритост, отдаденост и реципрочност.

Да бъдеш открит в отношенията си означава да споделяш искрена обратна връзка, да приемаш съвети и сам пред себе си да признаваш кои са нещата, които искаш да промениш.

Отдадеността е пряко свързана с трудолюбието. Предполага да си активен участник и да бъдеш истински ангажиран и отговорен към задачите, които получаваш. Накрая идва реципрочността. Когато аз съм бил в ролята на ментор, съм отделял страшно много време, за да напътствам своите ментита. Важно е тези усилия да са реципрочни, защото това показва уважение към времето и труда, които всеки от нас влага.

Намирай съмишленици

През целия си професионален път съм научил два важни урока – винаги да бъда информиран кое как се случва в компанията и преди да предложа дадена идея, да съм намерил хората, които вярват в нея. Тествайте своите идеи, търсете различните гледни точки към тях – само по този начин може да ги усъвършенствате, но и да намирате съмишленици, които да повярват в тях и да ви подкрепят. А това често е основна крачка към успеха.

*****

Три стъпки за управление на кариерата според Александър Гешков

Вече 12 години Александър Гешков, директор „Вътрешен одит” в Yettel. се развива в областта на одита. За да разбере мотивите зад дадено бизнес решение, въпросът, който най-често Задава в работата си, е „защо”. Когато говорим за управление на кариерата обаче, по-важният въпрос е „как” как да откриеш работата, която ти носи смисъл, и кои са първите стъпки към успешна кариера. Ето и неговите три отговора.

http://clippingpoint.net/article/03d3ed47ff02d419b90391cf9d92f192d4332f41

в. Строител, стр. 5 – На форум в София разгледаха иновациите като водещ фактор в развитието на предприятията и регионите

Публикувана: 01.03.2024 01:37

В Българската търговско-промишлена палата (БТПП) се проведе дискусия на тема „Иновациите – водещ фактор в развитието на предприятията и регионите 2024 – предизвикателства и възможности”. Събитието откри председателят на УС на БТПП Цветан Симеонов. В него участваха зам.-министрите на икономиката и индустрията Ивайло Шотев, на иновациите и растежа Мартин Гиков, на околната среда и водите Ренета Колева, на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева, изп. директор и член на УС на фонда на фондовете Павел Лисев, изп. директор на Българската банка за развитие Цанко Арабаджиев, представители на други институции и на бизнеса.

Цветан Симеонов подчерта, че са необходими общи усилия българският бизнес да се справи с недостига на работна сила и да получи възможности за кредитиране в посока развитие на иновациите.

„Българският бизнес може да кандидатства по отворената от МИР процедура за разработване на иновации в предприятията с бюджет от 127 млн. лв. по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията”. Компаниите могат да получат помощ между 50 000 и 500 000 лв. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 15 май”, заяви Мартин Гиков.

„Работим за подобряване на бизнес климата в България и за насърчаване на условията, в които предприятията да функционират ефективно”, отбеляза Ивайло Шотев. По неговите думи продължава и работата за пълноправното членство на България в Шенген, приемането в Еврозоната и присъединяването към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Ренета Колева подчерта, че МОСВ прилага последователна политика за насърчаване на добри практики за управление по околна среда и трансфер на модерни екологосъобразни технологии в индустрията.

По време на дискусията Ангелина Бонева се спря на интегрирания подход, който се прилага по новите оперативни програми за развитието на регионите. Тя обърна внимание и нуждата от синергия между бизнеса и общините.

http://clippingpoint.net/article/38ac20ecf5227705d254cadff4eb168f2a4777f4

в. Стандарт, стр. 18 – Дигиталният асистент Кейт в ОББ Мобайл вече и в помощ на юридически лица

Публикувана: 01.03.2024 01:33

Дигиталният асистент, който вече клиентите – физически лица на ОББ добре познават, разгръща своя обхват и вече е на разположение и на бизнес клиентите на ОББ.

Кейт вече може да отговаря на над 180 най-често задавани въпроса и освен това оказва съдействие по повод заявяване на нова бизнес дебитна или кредитна карта, заявяване на ПОС, издаване на банково удостоверение и други.

Плановете са до края на годината да бъдат прибавени още полезни функционалности, с цел изграждане на максимално персонализиран подход, съобразен с бизнес нуждите на клиентите – юридически лица на ОББ.

Персоналният дигитален асистент на ОББ, базиран на изкуствен интелект, беше въведен в мобилното банкиране на банката преди две години и бързо набра популярност. За това време Кейт се научи да говори на български език, както по общи теми, така и по специфични въпроси от банково-застрахователния бизнес. Екипът, който я разработва, постоянно анализира клиентските запитвания към нея и подобрява автономността и способността – да разбира и да отговаря самостоятелно на клиентските въпроси, без да се налага допълнителна помощ от страна на служител в контактния център или в клонова мрежа. През миналата година над 70% от ползвателите на ОББ Мобайл вече използват и услугите на Кейт.

В една от актуалните кампании клиентите на ОББ Мобайл могат да говорят с Кейт за човешкото въздействие върху природата. Кейт им задава 3 любопитни въпроса, а в замяна на тяхната любознателност ОББ ще засади дърво.

http://clippingpoint.net/article/a6446ca23a61449e571749d09c6264cd309eab6b

в. Стандарт, стр. 18 – 150 млн. евро за фирми с до 3000 души

Публикувана: 01.03.2024 01:33

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Обединена българска банка (ОББ) обявиха гаранционно споразумение, което се очаква да отключи ново финансиране от 150 милиона евро. От средствата ще могат да се възползват предприятия с персонал до 3000 души.

Гаранционният инструмент на ЕИБ ще спомогне за повишаване на конкурентоспособността на българския бизнес, стимулиране на икономическия растеж и насърчаване на по-устойчиво бъдеще. Съгласно споразумението за споделяне на риска ЕИБ предоставя гаранция от 75 милиона евро за портфейл от инвестиционни заеми и заеми за оборотен капитал на български компании, което позволява на ОББ да изгради нов кредитен портфейл през следващите две години и да отпуска кредити при преференциални и гъвкави условия.

Споразумението предвижда ЕИБ да гарантира заеми в размер до 30 милиона евро, като покритието на гаранцията е от 50%. Допустимите форми на кредитиране включват инвестиционни и оборотни кредити, както и банкови гаранции.

Споразумението бе обявено от вицепрезидента на ЕИБ, Кириакос Какурис, директора „Европейски финансови институции” на ЕИБ Бирте Брун-Леон, Десислава Симеонова, изпълнителен директор „МСП Банкиране” на ОББ и Добромир Добрев, изпълнителен директор „Корпоративно банкиране и пазари” на ОББ, които изтъкнаха стратегическото значение на споразумението, което е насочено към сегмент, за който няма аналог на пазара.

„За пореден път и на база отличното сътрудничество досега, отново обединяваме усилията си с ОББ, за да осигурим достъпни кредити за българския бизнес, особено във времена на икономическа несигурност и растящи лихвени проценти, за да могат компаниите да разширят дейността си и да инвестират в зелени и дигитални решения”, сподели вицепрезидентът на ЕИБ, Кириакос Какурис.

„Дългогодишното партньорство между ОББ и ЕИБ може да се проследи назад до 2002 г., когато е подписана първата линия за ресурс в размер на 10 милион евро. Днес подписваме 36-тото си споразумение с Групата на ЕИБ. В рамките на дългосрочното ни сътрудничество през годините успешно бяха приложени някои от най-модерните финансови инструменти за споделяне на риска и разширяване на бизнес кредитирането за български предприемачи и семейни фирми, които формират гръбнака на местната икономика. През годините сме предоставили приблизително 25 000 кредита за над 5.7 млрд. лв. по програми, управлявани от групата на Европейската инвестиционна банка.”, заяви

Десислава Симеонова, изпълнителен директор „МСП Банкиране” на ОББ.

Добромир Добрев, изпълнителен директор “Корпоративно банкиране и пазари” на ОББ, допълни значимостта на споразумението: „Новият инструмент на ЕИБ за предприятия с персонал до 3000 души със сигурност ще бъде успешен и ще достигне в кратки срокове до своята целева група в страната, която не е адресирана достатъчно от други гаранционни инструменти. Имаме готовност да подкрепим усилията на компаниите от сегмента за повишаване на ефективността и конкурентоспособността им, за подобряване на бизнес процесите и трансформацията им към по-устойчив модел на развитие. Споразумението подкрепя устойчивите инвестиции и създава възможности за компаниите да разширят дейността си и да реализират нови проекти, като по този начин стимулира икономическия растеж и насърчава създаването на нови работни места.”

В момента ОББ има три активни споразумения с ЕИБ и ЕИФ, по които може да отпусне нови кредити на обща стойност до 2 млрд. лв.

http://clippingpoint.net/article/dd837e861a94d7cebcadd2df6b014c0582252292