16.04.2024

Преглед на медиите 16.4.2024 (вторник)

1. Работодатели

fakti.bg – Конкурентната индустрия изисква сигурна и достъпна енергия

Публикувана: 16.04.2024 11:15

„Сигурността и достъпността на енергията са важна предпоставка, за да имаме конкурентна европейска индустрия. Не може да има конкурентна индустрия без сигурни енергийни доставки на конкурентни цени“, каза председателят на УС на Асоциация на индустриалния капитал в България Васил Велев по време на конференцията на високо равнище “Устойчива и ефективна енергийна система за стабилна и сигурна икономика”.

Икономиката на Европейския съюз (ЕС) напоследък не се развива достатъчно динамично и за това свидетелстват резултатите от миналата година, както и прогнозите за тази. “В последно време ръстът на брутния вътрешен продукт е в диапазона 0% и 1%, докато в САЩ е между 2% и 3%, Руската федерация е 3% и над 3%, Китай между 4% и 5%, Индия – 6%-7%”, посочи Велев.

По думите му през последните 5 години Европа допълнително е намалила своя дял в световната икономика. Освен това делът на държавните разходи на европейските страни нараства. “Тоест има спадащ дял в икономиката и растящ дял на държавните и социалните разходи”, коментира Велев. Според него причините за това са много. Сред тях са демографската криза липсата на достатъчно кадри от инженерни специалности и регулациите.

Председателят на парламентарната Комисия по енергетика Делян Добрев заяви, че от около година с Електроенергийния системен оператор (ЕСО) се работи по идеята за въвеждане на гъвкава схема за присъединяване. Той обясни, че в България, ако се комбинира на една точка енергия от вятър и слънце, те ще се “засекат” само в 2 процента от времето. Затова сега се работи по механизъм, който да позволи мрежата да се уплътни, без да е нужно тя да се разширява.

В Народното събрание, и в частност в енергийната комисия, нямаше да се постигнат и половината от резултатите, ако не е била подкрепата на бизнеса и българските работодатели.

„Устойчивата и ефективна енергийна система е предпоставка за стабилно икономическо развитие. В подкрепа на сектора Министерството на иновациите и растежа разполага със значителен ресурс. Само в синхрон с бизнеса възможностите могат да бъдат реализирани максимално ефективно“, това заяви министърът на иновациите и растежа Росен Карадимов.

По думите му през следващите 5 до 7 години страната ни ще мобилизира ресурс в рамките на 3,2 млрд. евро по различни програми и проекти, в които могат да бъдат включени и дейности, отнасящи се до насърчаване използването на водородни технологии, така че да се подпомогне декарбонизацията на българската икономика.

„Не може да има значим преход без участието на националната банка за развитие. Така е във всички развити държави и това се опитваме, смятам успешно, да направим и ние. Българската банка за развитие (ББР) не само може, а трябва да бъде активен партньор в енергийната стратегия на България, защото ББР разполага с ресурс, който да бъде използван“, каза Цанко Арабаджиев, член на Управителния съвет и изпълнителен директор на ББР.

Той допълни, че предстои приключване на работата по изготвяне на споразумение между ББР и Европейката комисия по програма InvestEU. Чрез него ББР ще има възможност да издава гаранции за българския бизнес. Размерът на портфейлите, които ще се създадат по програмата InvestEU ще бъдат от порядъка на 2,7 млрд. лева. Около 60% от тези гаранции ще са за енергийна ефективност, производство на енергия, за ВЕИ.

В проекта на енергийната стратегия на България безспорен приоритет е гарантирането на енергийната сигурност в контекста на целите за декарбонизация с крайна цел постигане в дългосрочен план на сигурни доставки на достъпни цени за всички потребители. Това каза служебният заместник-министър на енергетиката Ива Петрова.

По отношение на производството на енергия в проекта на стратегия е заложено продължаващото въвеждане на ВЕИ, съчетани с нови гъвкави нисковъглеродни мощности. Приоритетът на стратегията ясно залага на ВЕИ – от слънце и вятър, но също така и на хидроенергийните ресурси, обърна внимание Петрова.

https://fakti.bg/biznes/873443-konkurentnata-industria-iziskva-sigurna-i-dostapna-energia

focus-news.net – Революционно предложение за заплатите на българина: Да отпадне т.нар фирмена тайна

Публикувана: 16.04.2024 09:35

С кампанията, която КНСБ провежда в цялата страна, искаме разбираемо за обществото, за работещите, за синдикалните членове, да стане ясно, че има лостове и механизми, с които да си защитават по-добре правата и да се постигнат по-високи заплати и по-голяма справедливост.Това каза президентът на конфедерацията Пламен Димитров.“Това, което правим с тази кампания, е да информираме обществеността, работодателите, местните власти – кметовете и областните администрации, за някои промени в законовата рамка, които предполагат заплатите да станат по-високи и по-справедливи. На първо място охраняването на правото на сдружаване, което стана факт миналата година с промените в Наказателния кодекс. Ние искаме това да стигне до работодателите, особено тези, които казват: “В моята частна фирма, синдикати не може да има!“. Това вече е престъпление със заплаха за влизане в затвора от 3 до 5 години. Не искам да плаша никого, но това трябва да се знае. Хората имат право на сдружаване, да направят синдикат и после да поискат колективен трудов договор. Да договорят заплатите си, да се види какви реални възможности има фирмата, а не само какво казва шефът, и произведеното да се разпределя по-справедливо”, обясни Димитров.Той посочи, че пътят за това е колективното договаряне, на което ще даде тласък Директивата за минималните адекватни работни заплати и насърчаване на колективното договаряне, която трябва да бъде транспонирана до 15 ноември. КНСБ предлага законови промени, чрез които да се въведат нови минимални работни заплати, над определяната сега, за които се изискват съответно средно и висше образование. “Така ще се получи една стълбица и оттам нататък ще се диференцира стартовото равнище съобразно сектора. Има механизми, с които договарянето на заплатите може да стане по-справедливо и да се постигне изсветляването им”, категоричен бе президентът на КНСБ.Той посочи още, че страната ни трябва да въведе и приетата през миналата година директива за прозрачност на заплащането, която изисква всяка фирма да публикува на сайта си заплатите, с което ще отпадне т. нар. фирмена тайна.Изготвените от КНСБ предложения за законодателни промени, с които да се въведат двете директиви, вече са предоставени на работодателските организации. “Започнахме наши срещи, докато чакаме властта да се появи на масата. Сега имаме служебен кабинет, който ще ангажираме с този въпрос. Времето напира, а има и конфликтни въпроси и предложения между нас и бизнеса, така че трябва да се намесят правителството и парламента. Да се въведат в действие в законодателството промените, идващи от директивата, е ангажимент на държавата, не е наш. Тя трябва да направи необходимите усилия и разбира се, да има колкото е възможно по-голям консенсус между нас и работодателите“, каза още Димитров.

https://www.focus-news.net/novini/Bylgaria/Revolyucionno-predlozhenie-za-zaplatite-na-bulgarina-Da-otpadne-tnar-firmena-taina-2080467

bloombergtv.bg – Средната заплата в София стига 3000 лв. Възможно ли е провинцията да я настигне?

Публикувана: 15.04.2024 19:35

Столицата на България продължава да е рекордьор по средна заплата в страната. За последното тримесечие на предходната година средната заплата в София е достигала 2900 лева. Това означава, че градът продължава да е абсолютен водач по този показател.

Възможно ли е обаче провинцията да настигне София, за това пред Bloomberg TV Bulgaria говориха петима експерти.

Васил Караиванов, макроикономист и преподавател в СУ “Св. Климент Охридски”

„Има възможности. Има повече възможности, ако държавата започне да инвестира активно в инфраструктура и да не избяга от тази своя основна дейност, осигурявайки инфраструктурата, така че провинцията да може да се развие. Инфраструктурата ще бъде основата, която ще подпомогне да се развиват бизнеси в провинцията, така че хората да могат да генерират по-високи доходи. След известно време и адекватно количество инвестиции ще може да се достигне до по-високи нива на доходите.“

Добрин Иванов, Асоциация на индустриалния капитал в България

„Не съм оптимист за преодоляване на диспропорциите на регионалното развитие в България, тъй като данните исторически показват, че тенденцията е в обратната посока. За 2022 г. в София е произведен БВП за 69 милиарда от общо 168 милиарда за страната, което представлява 41%, което за сравнение следващият град е Пловдив с 14 милиарда. 41% от съвкупното производство се произвежда в София, съответно това се произвежда от около 25% от трудоспособното население. В София е концентрирано население, което е по-образовано и по-производително. Всеки втори живеещ в София е с висше образование, което донякъде обяснява и по-високите възнаграждения. Статистиката показва, че брутната стойност от инвестициите в страната е неправилно разпределена и голямата част от тези инвестиции са насочени именно към София – 50% от преките чуждестранни инвестиции, което показва, че тази диспропорция ще се задълбочава, а няма да намалява. Трябва да кажем и това, че ключът към преодоляване на тези регионални различни в доходите е целенасочена държавна политика към насочване на инвестиции в слаборазвитите региони. Такава политика липсва, а тя трябва да обвързана не само с данъчни преференции, каквито съществуват, но и трябва да се помисли и за субсидиране на инвестиции и трябва да се насочват високопроизводителни инвестиции и инвестиции насочени към продукти с висока добавена стойност към слаборазвитите региони.“

Адриан Николов, старши икономист в Института за пазарна икономика

„Много зависи как дефинираме провинцията, тъй като ако погледнем към общините вече имаме някои по-малки, но силно развити части на страната, които са с по-високи заплати от тези в София. Такива са Раднево, Козлодуй, Челопеч – силни малки индустриални общини, като там профила е обикновено в две посоки или силна преработваща промишленост с висока добавена стойност, или силно развита минна индустрия. Другото нещо, което излиза на преден план, като модел позволяваща малките населени места да дават високи заплати, е енергетиката през последните години. В големите градове става въпрос за много повече хора, обикновено малките населени места, които дават заплати, по-големи от тези на големите градове, става дума за няколко хиляди работници, докато в София наетите вече надхвърлят 700 000. Въпросът по-скоро е кога някой от големите градове ще настигне София. В места като Пловдив, Бургас, Варна ще е необходимо по-сериозно развитие на услугите, тъй като това е моделът, който даде на София това голямо предимство в заплащането. Едното е ролята на ИТ сектора, а от друга страна е ролята на държавната администрация, която централно разположена тук и генерира доста високи доходи. Добрата новина е, че високотехнологичния сектор у нас все повече и повече се разлива – първо към Пловдив, след това към Варна, но виждаме и наченки в градове като Бургас, Габрово и Русе, което създава доста сериозен потенциал за повишение на заплатите там, като въпросът е доколко ще им стигне човешкия капитал. Решението за големите градове е по-скоро инвестиция в икономика на знанието, в развитието на високите технологии, а за по-малките в периферните населени места е развитието на силни индустрии.“

Красимир Йорданов, финансов анализатор, основател и собственик на KY Research

„Може да настигне София по заплати, но трябва да се случат две неща. Първото е доста инвестиции да се вкарат в малко по-високо технологични компании, за целта това, което трябва да се случи е държавата да подпомогне в някаква степен и да насърчи тези инвестиции с по-малко данъци и по-малко бюрокрация. От друга страна бизнесът се нуждае от високо квалифициран персонал, който да може да се справи с тези производства, но целия процес на урбанизация, които се наблюдава в целия свят, е че тези хора отиват в по-големите пазари – столицата и по-големите градове. Получава се затворен кръг. Няма как заплатите да се покачат от днес за утре и това е дълъг процес, който изисква планиране и може би ще се случи в порядъка за 10-15 години.“

Добромир Иванов, изпълнителен директор на Besco

„Ние направихме сравнение, което показва какво правят другите държави в региона и защо в последните 15 г. там масово има инвестиции от по стотици милиони или над 1 милиард, докато в България такива не е имало. Това, което видяхме е, че освен това, което задължително трябва да имаме – индустриални зони, квалифицирана работна ръка, данъчни насърчения, но когато един инвеститор реши да инвестира държавите в региона започват да наддават колко пари ще върнат от тази инвестиция, за което ЕС е сложил граници – в неразвитите региони около 60%. Сметнали сме, че за около 7 г. държавата си връща тези пари през данъци, осигуровки и създадените работни места. Сега трябва да се промени законът за насърчаване на инвестициите и тези пари да бъдат фокусирани в инвеститори, които са с по-висока добавена стойност и които плащат гарантирано по-високи заплати от тези в общината. Това, което ние предлагаме е да се дават половината поне от тези пари 5 г. по-късно, когато се види, че 5 години назад са плащани заплати, които са били над средните за общината. В момента, в който във всяка община има разнообразие от работодатели, които са на световния пазар и правят нещо с висока добавена стойност, които се конкурират не на база контактите си в общината, а на база глобалните си конкуренти и хората могат да работят за тях и могат и да не работят, ако не им харесват условията. Тогава ще има повече пари, с които да им се плаща и ще може човек да преговаря за условията. Трябва да вървим в посока децентрализация и овластяване на кметове и местната администрация.

Има различни фактори за високите възнаграждения в София. По-голямата част от БВП на страната се произвежда там, а освен това основната част от населението е с висше образование.

Все пак има и някои малки населени места, които успяват да осигурят високи заплати. В община Челопеч средни заплати, наближават тези в София, докато тези в Пирдоп и Раднево се въртят около 2000 лева. Това се дължи основно на индустрията, разположена в регионите.

Има различни варианти за осигуряване на високи възнаграждения в различните райони. Това може да стане чрез привличане на външни инвестиции, държавни политики и програми, гарантиращи големи проекти в различните райони.

В момента София е градът, привличащ основната част от трудоспособното население. Образованите и талантливи хора отиват там в търсене на престижни позиции и добро заплащане. Това остава провинцията без необходимите кадри за привличане на големи бизнес начинания.

Столицата продължава да е центъра за големи инвестиции в страната, а това води до високи заплати. Важно е провинциалните региони да напреднат в това направление, защото само така ще се тръгне по модел на плавно развитие в цялата държава.

https://www.bloombergtv.bg/a/17-v-razvitie/129316-srednata-zaplata-v-sofiya-stiga-3000-lv-vazmozhno-li-e-provintsiyata-da-ya-nastigne

2. Бизнес

travelnews.bg – Туристическият бранш даде кредит на доверие на Евтим Милошев : Travel News

Публикувана: 16.04.2024 10:20

Туристическият бизнес е положително настроен към служебния министър на туризма Евтим Милошев въпреки, че не идва от бранша и не разбира нищо от него. В първия кръг от срещи вчера министърът се срещна със сдруженията на заведенията, на туроператорите и Националния борд по туризъм. Днес предстоят разговори с Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА), други хотелиери и екскурзоводите.

„Първите впечатления от срещата ни са положителни и министър Милошев беше добре подготвен“, заяви пред TravelNews Венцислав Танчев, член на ръководството на Асоциацията на инкаминг агенциите (AIA). Той се надява да е взел този пост, за да свърши необходимата работа на бизнеса. Милошев е бил позитивно настроен към продължаване на програмата за реклама на черноморските общини. „Получава кредит на доверие, като се надяваме да го оправдае“, подчерта Танчев.

Председателят на Българската асоциация на заведенията (БАЗ) Ричард Алибегов е доволен от проведената среща и е с положителна нагласа за съвместна работа, защото идва от бизнеса и си поставя цели за краткосрочния период. „Глътка въздух за туризма след 9-месечния ледников период с бившия министър на туризма Зарица Динкова“, коментира той. Според него Милошев е комуникативен човек и отворен за разговори, като очаква да се справи по-добре от Динкова. От БАЗ са поставили като основен проблем забавеното издаване на работни визи за идващи служители от трети страни, които да работят през лятото по Българското Черноморие. Министър Милошев е поел ангажимент спешно да организира среща с останалите министерства и институции за ускоряването на процедурите.

Изпълнителният директор на Националния борд по туризъм д-р Полина Карастоянова също очерта като основен проблем издаването на работни визи, което е голям проблем за хотелиерите по Българското Черноморие. „Трябва ни светкавично решение, защото липсата на кадри може да провали предстоящия летен сезон“, обяви тя. Бордът са представили 10 приоритета на министър Милошев, които са важни за бранша – консолидация, започване на работа по бранд България, създаване на организация за маркетинг на дестинация България, спиране на ремонтите по магистрала „Тракия“ през юли и август и др. „Министърът е готов да чуе бизнеса и това е добър знак“, допълни Карастоянова.

„Доста продуктивна и интересна среща с министър Евтим Милошев. Надяваме се да реши основните проблеми за краткия период от 2-3месеца и да подготви летния сезон“, обяви пред TravelNews Емил Коларов, председател на Сдружението на заведенията в България. Според него не е проблем, че не разбира от туризъм, но е важното, че идва от бизнеса и може да се изслушва и да вслушва. „Определено ще можем да работим с него. Не искам да правя съпоставки с предния министър Зарица Динкова, която не беше квалифицирана нито в туризма, нито като бизнес човек“, посочи Коларов.

Другите сдружения на туроператорите също са доволни от проведената първа среща. Председателят на Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти (АБТТА) Димитрина Горанова обясни, че министър Милошев е дал знак, че иска да работи с бизнеса. „Нашите очаквания са да работи добре с бранша. Очертахме основните проблеми, които могат да се решат за краткото време от 2-3месеца“, допълни тя. За АБТТА са важни да продължи работата по създаване на гаранционния фонд за туроператорите, запазването на 9% ДДС за сектора и рекламата на България като страна домакин на Европейската асоциация на туроператорите и туристическите агенти (ECTAA).

Зам.-председателят на Българската асоциация на туристическите агенции (БАТА) проф. Георги Рачев е доволен от проведената първа среща с министър Милошев. „Давам му червена точка, че ни събра още на четвъртия ден. Докато други бивши министри въобще не искаха да работят с нас“, коментира той. Според него фактът, че Милошев идва от бизнеса вече му помага, защото за кратко време е навлязал в детайли, което прави добро впечатление.

Определено първата среща беше успешна и положителна, защото вникна във всички наши проблеми и искания, обяви Румяна Любенова, член на УС на Сдружението на туроператорите и туристическите агенти „Обединение Бъдеще за туризма“ (ОБТ). „Намерихме бързо общ език. Надяваме се да поеме нещата в свои ръце за краткото време, през което ще е министър“, допълни тя.

Бившият министър на туризма Зарица Динкова се срещаше избирателно с туристическия бизнес и само с този, който не я критикува. Тя работеше само с определени големи хотелиери и туроператори.

Мирослав Иванов

https://travelnews.bg/bg/news/17132515888837/turisticheskiyat-bransh-dade-kredit-na-doverie-na-evtim-miloshev

bloombergtv.bg – Българските общности в чужбина помагат на бизнеса за завладяване на нови пазари

Публикувана: 16.04.2024 12:25

България е разпознавана като качествена ИТ дестинация по цял свят, а нашите компании опериращи на чуждите пазари градят отношения с българските диаспори там. Бизнес дипломацията е обсъждана тема в ИТ средите у нас, като всяка компания може да работи за създаването на дипломатични мостове. България е добра дестинация за правене на бизнес и реализация на технологични проекти, но за да се превърне в регионален лидер в новите технологии и иновациите трябва да се изгради конкурентно предимство, това коментира Марина Шидероф, член на УС на БАСКОМ, в предаването “Бизнес старт” с водещ Христо Николов.

Проектът на външнополитическа стратегия идентифицира осем ключови за България стратегически цели. От тях е и външнополитическата дипломация в полза на българския бизнес и икономическия просперитет, както и регионално лидерство в иновациите и новите технологии.

Темата е широко обсъждана в ИТ средите, като нагласите са, че всека една компания може да бъде бизнес посланик, който да работи за добрия имидж на България и представянето и в чужбина, каза Шидероф. По този начин се създават дипломатически мостове, а когато доброто име на страната се разпространи, то ще се отрази благоприятно и тук.

Тези връзки се създават с успешни бизнес истории от страната и добрата комуникация между българските компании и чуждестранните им партньори. Гостът обясни, че България е разпознавана като качествена ИТ дестинация по цял свят, като компанията ѝ работи на 28 пазара и с 400 клиенти в различни краища на света. Тя допълни, че успешно си партнират с представители на различни държави и организират събития в чужбина, включвайки българската диаспора там.

България е добра дестинация за правене на бизнес и реализация на технологични проекти, но за да се превърне в регионален лидер в новите технологии и иновациите трябва да се изгради конкурентно предимство.

„Смятам че България е водеща със създаването на конкурентно предимство. На първо място наслагването исторически на един устойчив ИТ сектор, един много солиден фундамент, като от 20-30 години има добри компании, които работят в сферата и създават софтуерни продукти всеки ден. На второ място успешните истории – щастливи бизнеси и завършени проекти, хора които са препоръчали България. И на трето място талант и добри, образовани, умни и амбициозни хора.“

Тя допълни, че България не трябва още да се представя като евтината дестинация.

Освен външнополитическата стратегия и дипломацията е нужна подкрепа от държавата, която да обърне внимание на сектора и проблемите му. Инвестицията в образование е изключително важна. БАСКОМ продължават усилията за увеличаване на технологичните училища в страната, но без държавна подкрепа няма как да бъде постигнат желаният резултат.

https://www.bloombergtv.bg/a/16-biznes-start/129342-balgarskite-obshtnosti-v-chuzhbina-pomagat-na-biznesa-za-zavladyavane-na-novi-pazari

dnesplus.bg – Николай Рашков: Приемането в сухопътния Шенген е абсолютен приоритет, защото всички търпим загуби

Публикувана: 16.04.2024 11:10

Николай Рашков: Приемането в сухопътния Шенген е абсолютен приоритет, защото всички търпим загуби

Загубата за българската икономика е над милиард лева годишно заради това, че не сме в сухопътния Шенген. Тази цена я плащат и българските потребители, която е между 15 и 18 процента повече. Поставени сме в ситуация на неконкурентноспособност. Това заяви в сутрешния блок на NOVA Николай Рашков от Съюза на международните превозвачи.

Той разясни, че стоките излизат по-скъпо за крайния потребител, именно защото камионите чакат твърде дълго време по границите.

„11 часа средно чакане при Русе, например, е безумие. Имало е и случаи, в които се е чакало и над два дни при Видин, Русе и Кулата. Това е загуба за цялата ни икономика, при все че ние сме една от най-бедните държави в Европа“, допълни Рашков.

В България 75% от фирмите са с до пет камиона. Ако имате три камиона и те са блокирани и чакат два дни, вие лишавате от приходи вашата фирма, което е пагубно. Това са директни загуби за нашата икономика и нашия бранш, подчерта още той.

По думите му е задължително българската държава да отвори тази тема и ясно да заяви, че приемането ни в сухопътния Шенген е абсолютен приоритет за родната икономика и призова час по-скоро да отпаднат невидимите граници спрямо българския бизнес.

Разбира се, стриктен контрол на границата трябва да има и той е задължителен. Но тези проверки може да бъдат извършвани по начин, който да не ни забавя на границата. Приоритетът тук е сухопътният Шенген, трябва да бъде сложен на масата час по-скоро, настоя Николай Рашков .

https://dnesplus.bg/bulgaria/nikolay-rashkov-priemaneto-v-suhopatnia-shengen-e-absolyuten-prioritet-zashtoto-vsichki-tarpim-zagubi_1153892

economic.bg – Компютърното зрение вече е достъпно за ритейлърите в България

Публикувана: 16.04.2024 09:35

Използването на компютърно зрение в ритейла в България вече е необходимост, която трябва да се има предвид при стратегическо планиране на бизнес. Националната стратегия за развитие на изкуствения интелект в България пък съдържа разпоредби, които очертават как бизнесът може да въвежда иновации и да използва AI и други технологии за обработка на изображения.

Европейският пазар за решения с изкуствен интелект ще нараства с около 40% до 2028 година. Това се дължи на факта, че без изкуствен интелект и компютърно зрение вече е трудно за компаниите в сферата на бързооборотните стоки (FMCG) да водят успешен бизнес. Тези технологии помагат на магазините в цяла Европа да подобрят своите процеси: управление на запасите, мърчандайзинг, клиентски опит. Това прави магазините по-ефективни и им помага да привлекат нови клиенти.

Заедно с Мая Димитрова, мениджър бизнес развитие в IT компанията IBA България, ще разберем как компютърното зрение може да подобри икономиката на ритейлърите и кои компании ще имат полза.

Ползите за българските FMCG компании от компютърното зрение и AI

Инвестициите в изкуствен интелект и компютърно зрение вече са важни за ритейлърите и други компании в сектора на FMCG, като например производители и дистрибутори. Иновативните технологии помагат на компаниите да разбират по-добре нуждите и предпочитанията на клиентите, да създават подходящи и персонализирани оферти, като в резултат на това увеличават средната сметка при пазаруване.

Освен това AI автоматизацията помага за оптимизирането на бизнес процесите на FMCG компаниите, намалява оперативните разходи и подобрява точността и качеството на операциите. Нека разгледаме няколко примера от съседни държави.

Агенция за мърчандайзинг в Източна Европа внедри IT решение, базирано на компютърно зрение Goods Checker, за автоматизиране на проверката на изложените продукти в магазините. Пилотният проект обхвана 6 града, 45 търговски вериги и 694 търговски обекта. Участие в него взеха също 4 супервайзори и 8 мърчандайзери. В рамките на две седмици бе постигната 95% точност на разпознаване на артикулите и сега решението успешно работи в 4500 магазина в цялата страна.

Използването на Goods Checker съкрати със 70% времето, което мърчандайзърите отделят за отчитане на продажбите, което им позволява да посещават повече магазини. Също така одитите могат да се извършват с 60% по-бързо, а компаниите – да получават надеждна информация за наличностите по рафтовете благодарение на анализа на 100% от снимките, който се извършва чрез компютърно зрение.

Използването на IT решения с компютърно зрение от мърчандайзерите помага да се увеличи процентът на съответствие с планограмните оформления, както и да се разбере реалната ситуация на рафтовете на магазините“, коментира Мая Димитрова, мениджър бизнес развитие в IT компанията IBA България.

Тя дава пример с голям дистрибутор на хранителни и сладкарски продукти от Източна Европа, който е бил изправен пред проблема с неспазването на планограмите в търговските обекти. „Информацията за неспазване на търговски и маркетингови споразумения трябваше спешно да бъде предоставена на търговските обекти. За да анализираме работата на мърчандайзерите, решихме да използваме IT решение, базирано на компютърно зрение, Goods Checker.“

В резултат на това компютърното зрение помогна да се установят фактите за реално нарушение на излагането на продукти в търговската мрежа. Мениджърите на компанията получиха прозрачна система за контрол на излагането на стоки, успяха да подобрят работата си с мрежата по представянето на продуктите, а процентът на съответствие с планограмите се увеличи от 60 на 90%“, посочва Мая Димитрова.

Изкуственият интелект също играе важна роля при използването на големи данни. Анализите, базирани на AI, помагат на FMCG компаниите да прогнозират точно търсенето, да адаптират продуктовата гама и ценообразуването към изискванията на пазара. В резултат на това продажбите и печалбите се увеличават, а бизнесът става по-конкурентоспособен на пазара.

Как въвеждането на компютърното зрение в ритейла ще се отрази на българската икономика

Проучване на Goldman Sachs предполага, че въвеждането на изкуствен интелект може да автоматизира 25% от бизнес процесите в Европа, което ще помогне за намаляване на транзакционните разходи и подобряване на ефективността на компанията. Анализаторите смятат, че това може да увеличи световния БВП със 7% за десет години.

Ако приложим това към България, въвеждането на изкуствения интелект в бизнес процесите на компаниите, включително в сектора на FMCG, е предвидено в Националната стратегия за развитие на изкуствения интелект. Иновациите стимулират конкуренцията, подобряват качеството на процесите, стоките и услугите, което води до развитие на сектора и общото ниво на икономиката.

Трябва да се отбележи също, че въвеждането на нови технологии спомага за създаването на нови работни места в страната. За да се поддържат и развиват решения с изкуствен интелект, са необходими например разработчици, анализатори на данни и инженери за машинно обучение. Като правило новите възможности за работа повишават нивото на доходите в икономиката, което има благоприятен ефект върху общия стандарт на живот на българското население.

Освен това въвеждането на нови технологии в ритейла привлича млади специалисти в индустрията, тъй като автоматизацията на процесите и използването на дигитални инструменти подобряват условията на труд и предоставят възможности за професионално израстване и обучение.

Компютърното зрение е необходимост, която днес е лесна за изпълнение

Компютърното зрение не е нова технология в ритейла, която се разглежда и тества. Компании в цяла Европа вече активно го използват и България трябва да улови тази тенденция. Компютърното зрение носи ползи под формата на подобрено качество на излагането на стоки, маркетингови кампании, анализи и най-важното – печалби.

Има мнение, че внедряването на компютърно зрение или всякаква технология, свързана с изкуствения интелект, е скъпа. Но това не е вярно. Днес IT решенията са достъпни чрез абонамент, точно както музиката или филмите в стрийминг услугите. Това дава възможност да се плаща само за реалното използване на приложението и да се избегне скъпата разработка по поръчка, чийто ефект може да се очаква едва след няколко години.

https://www.economic.bg/bg/a/view/komputyrnoto-zrenie-stana-dostypno-za-ritejlyrite-v-bylgarija

digitalk.bg – Digitalk&A1 Awards ’24: УниКредит Булбанк разработва платформа за е-обмен и подписване на документи

Публикувана: 15.04.2024 16:55

Развитието на технологиите позволява значителна част от дейностите ни да преминат онлайн, а това е особено ценно за онези процеси, които са времеемки. Осъзнавайки това, УниКредит Булбанк пристъпва към дигитализиране и оптимизиране на връзката си със своите бизнес клиенти, като разработва платформа за електронен обмен и подписване на документи за юридически лица. Тя има за цел да предостави нов сигурен канал за обмен на документи и да намали използването на хартия.

ВИЗИТКА НА ИТ ПРОЕКТА Име на проекта: Платформа за електронен обмен и подписване на документи за юридически лица/Digital document exchange platform (DDE)

Възложител: УниКредит Булбанк

Изпълнител: УниКредит Булбанк

Дата на стартиране / дата на приключване: април 2023 – август 2023

Проектът е кандидат в конкурса Digitalk&A1 Awards’24

Категория: Вътрешно решение Платформа за електронен обмен и подписване на документи за юридически лица/Digital document exchange platform (DDE)УниКредит БулбанкУниКредит Булбанкаприл 2023 – август 2023Вътрешно решение

“Благодарение на това иновативно дигитално решение фирмите могат многократно да съкратят времето за достъпване и използване на продуктите и услугите на банката, като сигурно и без ограничение подписват и обменят документи с нас от всяка точка по света. Процесът е изцяло дигитален и не изисква копия на документите на хартиен носител. По този начин правим един изключително бавен процес изцяло paperless – което е част и от ESG стратегията на УниКредит Булбанк за по-устойчиви бизнес процеси”, обясняват от банката.

https://digitalk.bg/awards/kandidati/2024/04/15/4613059_digitalka1_awards_24_unikredit_bulbank_razrabotva/

bta.bg – ББР трябва да бъде част от енергийната стратегия на България, обяви изпълнителният директор на банката Цанко Арабаджиев

Публикувана: 15.04.2024 16:40

Не може да има значим преход без участието на националната банка за развитие. Така е във всички развити държави и това се опитваме, смятам успешно, да направим и ние. Българската банка за развитие (ББР) не само може, а трябва да бъде активен партньор в енергийната стратегия на България, защото ББР разполага с ресурс, който да бъде използван. С тези думи и призив към отговорните държавни лица Цанко Арабаджиев, член на Управителния съвет и изпълнителен директор на Българската банка за развитие (ББР) се обърна към участниците в провеждащата се в “София Хотел Балкан” енергийна конференция “Устойчива и ефективна енергийна система за стабилна и сигурна икономика”. Организатор на форума е Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).

И за да онагледи растящото значение и роля на българската насърчителна банка за процеса на преобразяване на българската икономика и енергетика, Цанко Арабаджиев обяви, че предстои приключване на работата по изготвяне на споразумение между ББР и Европейката комисия по програма InvestEU и подписване на договорите. Така от ББР ще влязат в ролята на имплементиращ партньор.

“Това означава, че ние ще издаваме гаранции за българския бизнес, така щото българският бизнес да може да кандидатства пред обслужващите банки и така нашето въздействие върху системата се увеличава многократно,” съобщи представителят на ББР.

Размерът на портфейлите, които ще се създадат по програмата InvestEU и ще бъдат гарантирани от ББР, ще бъде от порядъка на 2,6 – 2,7 млрд. лева. Около 60 процента от тези гаранции ще са за енергийна ефективност, производство на енергия, за ВЕИ, уточнявайки, че направленията, по които ще се издават тези гаранции, са две.

Първото е, както го наричат в самата ББР, по “стандартният прозорец” за малките и средни предприятия (МСП). Допустими за финансиране ще бъдат проекти за изграждане на нови производствени и търговски сгради, за саниране на такива, оборудване и обновяване на производствената дейност на предприятията, за производство и монтаж на продукти от съществено значение за енергийната ефективност, финансиране за енергийно ефективни услуги, за ЕСКО договори и др. Тук попада и цялата палитра от производство и съхранение на възобновяема енергия.

“Буквално очакваме съвсем скоро да подпишем договорите. Най-общо казано гаранцията, която ще бъде предоставена от ББР ще е от порядъка на 70 процента на всеки един отделен кредит, при максимален размер на кредита 8,25 млн. евро, с възможност размерът му да бъде увеличен”.

Отделно на “прозореца за МСП”, има и “прозорец за устойчива инфраструктура”. По него ще могат да се финансират мерките за алтернативни видове транспорт, електромобилност, производство на нисковъглердни технологии и др.

“Работим много активно, но при всички положения имаме определен капацитет, който малко или много е вече достигнат. Екипите ни работят усилено, но в крайна сметка, с по-малките банки в България, но прекият резултат от бизнеса върху обществото е в някаква степен ограничен. Това, което правим като следваща стъпка, е да работим много по-активно с останалите търговски банки при представянето на гаранционни продукти,” обяви Цанко Арабаджиев плановете на ББР за развитие.

https://www.bta.bg/bg/news/economy/653912-bbr-tryabva-da-bade-chast-ot-energiynata-strategiya-na-balgariya-obyavi-izpalni